14.07.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta mais 51 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk ulatus 64 miljoni euroni, mida oli 51 miljoni euro võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal. Kuigi aasta võrdluses suurenes nii kaupade eksport kui ka import... veel

13.06.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta aprillis 4 miljoni euro suuruses ülejäägis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk ulatus 21 miljoni euroni, mida oli 60 miljoni euro võrra vähem kui samal ajal aasta tagasi. Kuigi aasta võrdluses suurenes kaupade eksport 4% ja... veel

13.05.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto puudujääk 2016. aasta märtsis 58 miljonit eurot. Puudujäägi kasvu mõjutas enim  see, et kaupade konto puudujääk suurenes 114 miljoni euroni. Kaupade eksport kahanes aasta võrdluses 0,4%, import seevastu suurenes sama ajaga 1,8%. Kuigi... veel

13.04.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto puudujääk 2016. aasta veebruaris 42 miljonit eurot. Selle põhjuseks oli peamiselt asjaolu, et kaupade konto puudujääk suurenes 2015. aasta veebruariga võrreldes. Kuigi kaupade eksport kasvas aasta võrdluses 2,5%, suurenes import sama ajaga... veel

15.03.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto puudujääk 2016. aasta jaanuaris 55 miljonit eurot. Selle põhjuseks oli peamiselt kaupade konto puudujäägi suurenemine 2015. aasta jaanuariga võrreldes. Kaupade eksport kahanes aasta võrdluses ligi 9%, kuid import kasvas sama ajaga 2,4%.... veel

10.03.2016

2015. aastal oli Eesti välismaailma suhtes taas netolaenuandja. Netovälisfinantseerimise moodustasid pensionifondide investeeringud väärtpaberitesse ja valitsemissektori nõuded Euroopa Liidu vastu. Pensionifondidest investeeriti välismaistesse väärtpaberitesse 224 miljonit eurot. Tänu Euroopa... veel

10.03.2016

Eesti maksebilansi jooksevkonto saldo oli 2015. aastal 394 miljoni euro suuruses ülejäägis (1,9% SKPst) ning seega oli ülejääk ligi kaks korda suurem kui 2014. aastal. Ülejäägi kasvu mõjutasid enim kaupade konto ning tööjõu- ja investeerimistulusid kajastav esmaste tulude konto, mille puudujääk... veel

10.03.2016
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist
  • Jooksevkonto ülejääk oli 2015. aastal 394 miljonit eurot, mis on kaks korda suurem kui 2014. aastal 
  • Kaupade sissevedu vähenes 2015. aastal rohkem kui väljavedu
  • Eesti nõuded välisriikide vastu suurenesid neljandas... veel
12.02.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta detsembris 34 miljonit eurot. Kaupade konto puudujääk aasta võrdluses kahanes, kuna kaupade eksport kasvas, samas kui import vähenes. Teenuste eksport jäi samaks, import aga suurenes. Veoteenuste vood seejuures... veel

13.01.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta novembris 42 miljonit eurot. 2014. aasta novembriga võrreldes oli kaupade konto puudujääk suurem ja teenuste konto ülejääk väiksem. Kaupade ja teenuste eksport kahanes aasta võrdluses, import seevastu kasvas pisut.... veel

Telli voog Märksõna: maksebilanss
Telli voog Märksõna: maksebilanss