13.08.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta juunis 39 miljonit eurot. Kaupade eksport jäi aastataguse ajaga võrreldes sama suureks, aga esmaste tulude2 sissevool kahanes. Eelmise aasta juuniga võrreldes vähenesid kaupade import ja esmaste tulude väljavool,... veel

14.07.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta mais 52 miljonit eurot. Eesti välismajanduse aktiivsus on viimastel kuudel vähenenud. Aastataguse ajaga võrreldes kahanesid mais nii kaupade, teenuste kui ka tulude eksport. Impordi poolel vähenes eelmise aasta maiga... veel

15.06.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta aprillis 20 miljonit eurot. Kahanesid pea kõik jooksevkonto komponendid: nii kaupade kui ka teenuste eksport-import ja  otseinvesteeringute tulud olid eelmise aasta aprilliga võrreldes väiksemad. Kuna aga impordi... veel

09.06.2015
Andres Saarniit Eesti Panga ökonomist

Täna avaldatud andmete järgi oli maksebilansi jooksevkonto aasta esimeses kvartalis väga väikeses, 13 miljoni euro suuruses puudujäägis ja moodustas 0,3% SKPst. Viimasel 15 aastal on jooksevkonto puudujääk esimeses kvartalis ulatunud... veel

09.06.2015

Kesisest välisnõudlusest hoolimata oli Eesti maksebilanss 2015. aasta esimeses kvartalis ligikaudu tasakaalus – jooksevkonto puudujääk moodustas vaid 13 miljonit eurot (0,3% sama kvartali SKPst). Jooksevkonto ühe komponendi, kaupade ja teenuste ekspordi-impordi saldo oli 131 miljoni euro... veel

09.06.2015

Aastail 1995–2008 oli maksebilansi jooksevkonto puudujääk tihti murettekitavalt suur. Enne Vene kriisi paisus jooksevkonto puudujääk näiteks 11%ni ja enne viimast suurt langust isegi 15%ni SKP suhtes. Seetõttu on Eestis üldiselt valitsenud arvamine, et mida väiksem jooksevkonto puudujääk on,... veel

14.05.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto puudujääk 2015. aasta märtsis 62 miljonit eurot. Nii kaupade kui ka teenuste eksport eelmise aasta märtsiga võrreldes kasvasid. Ka kaupade import suurenes, ent teenuste import oli väiksem kui aasta tagasi. Tuludes andsid tooni... veel

13.04.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto puudujääk 2015. aasta veebruaris 38 miljonit eurot. Kaupade eksport eelmise aasta veebruariga võrreldes kahanes, ent teenuste eksport jätkas kasvu. Nii kaupade kui ka teenuste import oli aastatagusest ajast väiksem. Iga-aastased maksed... veel

16.03.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta jaanuaris 55 miljonit eurot. Nii kaupade kui ka teenuste eksport eelmise aasta jaanuariga võrreldes kasvasid, samas kui import kahanes. Tänu viimaste aastate väikseimale kaupade konto puudujäägile ja teenuste suurenenud... veel

11.03.2015
Andres Saarniit Eesti Panga ökonomist

Kaupade ja teenuste väljaveo kasv möödunud aasta lõpukuudel kiirenes eelnevate kvartalitega võrreldes, kuid kaubagrupiti oli areng erinev. Ehkki näiteks piimatoodete väljavedu oli möödunud aasta viimases kvartalis ligikaudu 30% väiksem... veel

Telli voog Märksõna: maksebilanss
Telli voog Märksõna: maksebilanss