10.03.2016

2015. aastal oli Eesti välismaailma suhtes taas netolaenuandja. Netovälisfinantseerimise moodustasid pensionifondide investeeringud väärtpaberitesse ja valitsemissektori nõuded Euroopa Liidu vastu. Pensionifondidest investeeriti välismaistesse väärtpaberitesse 224 miljonit eurot. Tänu Euroopa... veel

10.03.2016

Eesti maksebilansi jooksevkonto saldo oli 2015. aastal 394 miljoni euro suuruses ülejäägis (1,9% SKPst) ning seega oli ülejääk ligi kaks korda suurem kui 2014. aastal. Ülejäägi kasvu mõjutasid enim kaupade konto ning tööjõu- ja investeerimistulusid kajastav esmaste tulude konto, mille puudujääk... veel

10.03.2016
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist
  • Jooksevkonto ülejääk oli 2015. aastal 394 miljonit eurot, mis on kaks korda suurem kui 2014. aastal 
  • Kaupade sissevedu vähenes 2015. aastal rohkem kui väljavedu
  • Eesti nõuded välisriikide vastu suurenesid neljandas... veel
12.02.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta detsembris 34 miljonit eurot. Kaupade konto puudujääk aasta võrdluses kahanes, kuna kaupade eksport kasvas, samas kui import vähenes. Teenuste eksport jäi samaks, import aga suurenes. Veoteenuste vood seejuures... veel

13.01.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta novembris 42 miljonit eurot. 2014. aasta novembriga võrreldes oli kaupade konto puudujääk suurem ja teenuste konto ülejääk väiksem. Kaupade ja teenuste eksport kahanes aasta võrdluses, import seevastu kasvas pisut.... veel

14.12.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta oktoobris 29 miljonit eurot. Kaupade konto puudujääk vähenes, kuna kaupade import kahanes kiiremas tempos kui eksport. Teenuste eksport ja import vähenesid samuti, kusjuures reisiteenuste käive pisut suurenes,... veel

09.12.2015

Maksebilansi finantskontol kajastuv kapitali netoväljavool oli 2015. aasta kolmandas kvartalis 214 miljonit eurot ning selle põhjustasid pensionifondide ja valitsemissektori investeeringud välismaistesse võlaväärtpaberitesse. Valitsemissektor investeeris välismaistesse võlaväärtpaberitesse 125... veel

09.12.2015

Eesti maksebilansi jooksevkonto saldo oli 2015. aasta kolmandas kvartalis 159 miljoni euro suuruses ülejäägis (3,1% SKPst), mida oli 73% rohkem kui eelmise aasta samas kvartalis. Ülejäägi kasvu mõjutasid enim tööjõu- ja investeerimistulusid kajastav esmaste tulude konto, mille puudujääk vähenes... veel

13.11.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto  2015. aasta septembris nullilähedane. Kaupade ja investeerimistulude eksport ja import kahanesid septembris, teenuste eksport ja muud tulud seevastu suurenesid. Sel aastal on jooksevkonto kreediti ja deebeti maht kokku olnud aastatagusest... veel

14.10.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta juulis 6 miljonit eurot. Augustis kahanes nii kaupade, teenuste kui ka investeerimistulude eksport ja import. Euroopa Liidu tõukefondide toetuste aktiivsem kasutamine ning suuremad maksed Euroopa Liidu eelarvesse... veel

Telli voog Märksõna: maksebilanss
Telli voog Märksõna: maksebilanss