19.06.2019

Maksekeskkonna foorumi juurde loodud töörühma initsiatiivil toovad pangad lähiajal turule uusi makseteenuseid. Töörühma kuuluvad Eesti Panga, suuremate kommertspankade, kaupmeeste ja tarbijate esindajad.  Hiljemalt 2019. aasta lõpus saab ühest pangast teise raha kanda vaid saaja mobiiltelefoni... veel

10.06.2019

TIPS on eurosüsteemi TARGETi teenus välkmaksete arveldamiseks keskpangas avatud kontodel. TIPSi ülesanne on võimaldada maksejuhiseid välkmaksesüsteemide vahel saata ja vastu võtta, et SEPA välkmaksed oleksid kättesaadavad kogu euroalal. TIPS ühendab netoarveldussüsteemide ja... veel

10.06.2019

RT1 on üleeuroopaline SEPA välkmaksesüsteem. RT1 on erasektori rahastatud süsteem, mis alustas tööd 2017. aasta novembris. Süsteemi omanik ja operaator on EBA Clearing – pankade omanduses olev üleeuroopalisi jaemaksetaristuid pakkuv ettevõte.

RT1 toimib reaalajas, ööpäev läbi ja aasta... veel

10.06.2019

Euroopa Keskpankade Süsteemi  kolm arveldusteenust – TARGET2, TIPS ja T2S, koondusid 2018. aastal ühise nimetaja „TARGET teenused“ alla. TARGET teenused on eurosüsteemi arendatud ning hallatavad finantstaristu teenused, mis võimaldavad teha üle-euroopalisi raha- ja väärtpaberiarveldusi... veel

23.05.2019

SEPA ehk ühtne euromaksete piirkond (Single Euro Payment Area) ühendab makseteenuste pakkujaid ja kasutajaid kõigis Euroopa Liidu riikides, Islandil, Liechtensteinis, Monacos, San Marinos, Norras ja Šveitsis.

SEPA eesmärk on tagada kõigile Euroopa Liidu elanikele, ettevõtetele ja... veel

23.05.2019

Eesti Pank lähtub järelevaatamisel rolli täitmisel järgmistest õigusaktidest, raamkavadest ja põhimõtetest.

  • Eesti Panga seadus
  • Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide järelevaatamise raamkava
  • CPMI-IOSCO finantsturgude taristutele kehtivad põhimõtted
  • ... veel
25.04.2019
Tiina Soosalu Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakond

Eesti elanikud tegid 2019. aasta esimeses kvartalis viiendiku võrra rohkem e-oste kui eelmise aasta kolmel esimesel kuul. Arvestades Euroopa kogemust ja seda, et Eestis on internetikasutajate osakaal rahvastikus... veel

24.04.2019

Makseid ja väärtpaberiarveldusi mõjutav õigusraamistik koosneb Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidest. Euroopa Liidu tasemel kehtestatud otsekohalduvaid õigusnorme liikmesriikide õiguses ei korrata.

Euroopa Liidu õiguse üldaktid on Euroopa Liidu  institutsioonide vastu võetud määrused ja... veel

22.04.2019

Eesti Maksekeskkonna Foorum (MKF) loodi 2012. aastal Eesti Panga, pangaliidu ja rahandusministeeriumi vahel sõlmitud kolmepoolse koostöökokkuleppega

Maksekeskkonna Foorumi eesmärk on toetada turuosaliste koostöö kaudu Eesti maksekeskkonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengut ning... veel

22.04.2019

Väärtpaberite arveldussüsteeme korraldavad väärtpaberite keskdepositooriumid. Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberite arveldussüsteeme haldab väärtpaberite keskdepositoorium Nasdaq CSD. Kolme riigi süsteemid toimivad ühtsel tehnilisel platvormil, arvestades riikide eripärasid. Samad tehnilised alused... veel

Telli voog Märksõna: maksed
Telli voog Märksõna: maksed