25.04.2019
Tiina Soosalu Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakond

Eesti elanikud tegid 2019. aasta esimeses kvartalis viiendiku võrra rohkem e-oste kui eelmise aasta kolmel esimesel kuul. Arvestades Euroopa kogemust ja seda, et Eestis on internetikasutajate osakaal rahvastikus... veel

24.04.2019

Makseid ja väärtpaberiarveldusi mõjutav õigusraamistik koosneb Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidest. Euroopa Liidu tasemel kehtestatud otsekohalduvaid õigusnorme liikmesriikide õiguses ei korrata.

Euroopa Liidu õiguse üldaktid on Euroopa Liidu  institutsioonide vastu võetud määrused ja... veel

22.04.2019

Eesti Maksekeskkonna Foorum (MKF) loodi 2012. aastal Eesti Panga, pangaliidu ja rahandusministeeriumi vahel sõlmitud kolmepoolse koostöökokkuleppega

Maksekeskkonna Foorumi eesmärk on toetada turuosaliste koostöö kaudu Eesti maksekeskkonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengut ning... veel

22.04.2019

Väärtpaberite arveldussüsteeme korraldavad väärtpaberite keskdepositooriumid. Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberite arveldussüsteeme haldab väärtpaberite keskdepositoorium Nasdaq CSD. Kolme riigi süsteemid toimivad ühtsel tehnilisel platvormil, arvestades riikide eripärasid. Samad tehnilised alused... veel

14.03.2019
Madis Müller Eesti Panga asepresident

Klientide vajadused arveldamisel, säästmisel, investeerimisel ja laenamisel on üsna ajatud ning tehnoloogia areng finantsteenuste sisu ei muuda. Kuid tänu tehnoloogia arengule saab välja töötada senisest palju mugavamaid ja tõhusamaid... veel

27.02.2019

Tänapäeval on pangakliendid harjunud, et raha liigub tööpäevadel ühest pangast teise mõne tunni jooksul. Alles paarkümmend aastat tagasi oli olukord sootuks teistsugune. Allpool on lühike ülevaade, kuidas pankadevahelised arveldused on Eestis arenenud.

Enne rahareformi: paberil... veel

25.01.2019
Tiina Soosalu Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakond

2018. aasta lõpus oli Eestis 751 sularahaautomaati ehk ligi 200 võrra vähem kui 10 aastat tagasi. Samas tekkis Eesti elanikel eelmisel aastal võimalus võtta sularaha välja 350 Coopi kauplusest ja 82 Olerexi... veel

30.11.2018

Alates tänasest saavad Eestis tegutsevad kommertspangad Eesti Panga vahendusel liituda välkmaksete arveldussüsteemiga TIPS (ingl TARGET Instant Payment Settlement), mille on välja töötanud euroala keskpangad Euroopa Keskpanga eestvedamisel.  Sarnaselt teiste üleeuroopaliste välkmaksesüsteemidega... veel

12.11.2018

Alates tänasest saavad välkmakseid teha nii SEB kui ka Swedbanki kliendid ning aasta lõpuks on see võimalus ka LHV Panga klientidel. Enam kui 100 000 pankadevahelist makset hakkab Eestis liikuma iga päev tundide asemel vähem kui 10 sekundiga, ööpäev läbi ja aasta ringi.

Eesti Panga... veel

24.10.2018
Tiina Soosalu Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakond

Eestis väljastatud pangakaartidega tehti kolmandas kvartalis keskmiselt 917 000 kaardimakset päevas, millest vähemalt iga kümnes tehti viibates. Kokku tehti keskmiselt iga päev 108 000 viipemakset, neist 3500... veel

Telli voog Märksõna: maksed
Telli voog Märksõna: maksed