30.06.2015

Eesti Pank haldab maksesüsteemi TARGET2-Eesti ja on koost teiste eurosüsteemi keskpankadega väärtpaberite arveldusplatvormi TARGET2-Securities kaasomanik.

TARGET2-Eesti vahendusel tehakse ennekõike rahapoliitilisi tehinguid ja pankadevahelisi makseid. Rahapoliitiliste laenude puhul... veel

18.06.2015

22. juunil käivitub üle-euroopaline väärtpaberiplatvorm TARGET2-Securities (T2S). Tegemist on ühe suurima Euroopa Keskpanga algatatud projektiga läbi ajaloo, mis hõlmab 21 Euroopa riigi depositooriumi, samuti keskpanku, kommertspanku ja teisi väärtpaberivahendajaid. Ühine... veel

16.06.2015

Täna Eesti Pangas toimunud maksekeskkonna foorumil selgus, et umbes kolmveerand massmakseid tegevatest ettevõtetest kasutab uut standardit. Veel ligikaudu 2800 ettevõttel on aga vaja süsteeme uuendada 1. veebruariks 2016.

Mai lõpu seisuga kasutab massmaksete uut standardit (ISO 20022 XML... veel

28.04.2015

Tänapäevane kiire elutempo nõuab teenuste aina mitmekesisemaks, kättesaadavamaks, lihtsamaks ja kiiremaks muutumist. See kehtib ka maksete kohta. Tihti võib tunduda arusaamatu, et maailma teise otsa saadetud e-kiri jõuab saajani kohe, kuid pangaülekanne alles tundide või päevade pärast. See on... veel

27.04.2015
Tiina Soosalu Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhtivspetsialist

Eestis tehti 2015. aasta esimeses kvartalis ühe päeva jooksul keskmiselt üle miljoni riigisisese makse, mille kogukäive oli 371 miljonit eurot. Maksete arv kasvas eelmise aasta sama perioodiga... veel

27.01.2015
Teet Puusepp Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhtivspetsialist

Eraisikud ja ettevõtted tegid 2014. aasta neljandas kvartalis Eestis keskmiselt 926 TARGET2 kiirmakset* päevas kogukäibega 44,4 miljonit eurot. Päevas tehtavate maksete keskmine arv on võrreldes... veel

10.08.2012
TARGET2-Eesti liitumisleping internetipõhise juurdepääsu võimalusega

_____________, (registrikood ________), asukoht: _______________, Tallinn, Eesti Vabariik, keda esindavad ___________, kes tegutsevad __________ alusel (edaspidi osaleja),

ja

Eesti Pank, asukoht: Estonia pst.... veel

05.07.2012

TARGET2-Securities (T2S) on eurosüsteemi väärtpaberiarvelduste ühisplatvorm. T2S on mõeldud depositooriumitele, et nad saaks osutada klientidele makse vastu väärtpaberiülekandeid (delivery versus payment, DVP) keskpangarahas ehk keskpangas avatud kontodel. T2S pakub arvelduste teenust,... veel

Telli voog Märksõna: maksed
Telli voog Märksõna: maksed