23.09.2016

Vanemökonomist, Dr.
E-post: Merike.Kukk [at] eestipank.ee

Uurimisvaldkonnad:

Majapidamiste tarbimine, säästmine ja laenamine
Majapidamiste maksukäitumine

Haridus:

2016 — Ph.D. majandusteaduses, Tallinna Tehnikaülikool
2004 — MA ärikorralduses... veel

11.02.2016
Eesti Panga Toimetised 1/2016 Debt repayment problems: what are the implications for consumption? Alates 1980. aastatest on majapidamiste laenamine arenenud riikides tänu pangandussektori dereguleerimisele jõuliselt kasvanud. Laenumahu kasv tipnes euroala riikides 2000. aastatel, kui... veel
23.11.2015
Eesti Panga Toimetised 5/2015 Käesoleva uurimistöö eesmärk on välja selgitada makroökonoomiliste näitajate mõju ettevõtete ja majapidamiste säästumäärale kümnes Kesk- ja Ida-Euroopa riigis. Ettevõtete ja majapidamiste säästmine on majanduse heaolu jaoks oluline nii lühi- kui ka pikaajalises... veel
23.07.2014
Eesti Panga Toimetised 2/2014 Distinguishing the Components of Household Financial Wealth: the Impact of Liabilities on Assets in Euro Area Countries Käesolev uurimistöö uurib majapidamiste finantsvarade ja -võlgnevuste omavahelist seost Euroopa riikides. Enamik majapidamiste... veel
25.07.2013
Eesti Panga Toimetised 6/2013 Income Underreporting by Households with Business Income. Evidence from Estonia Paljud Eesti majapidamised teenivad osa oma kogusissetulekust (üksik)ettevõtlusest või muust individuaalsest töisest tegevusest. Kuna sellise tulu deklareerimine on suuremalt jaolt... veel
03.01.2012
Eesti Panga Toimetised 3/2012 Majapidamiste tarbimise areng on oluline nii mikromajandusliku heaolu analüüsi kui ka makromajanduspoliitiliste uuringute seisukohalt. Seetõttu on äärmiselt oluline omandada üksikasjalikke teadmisi majapidamiste tarbimiskäitumise kohta, sealhulgas majapidamiste... veel
Telli voog Märksõna: Merike Kukk
Telli voog Märksõna: Merike Kukk