29.11.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist

Keskmine brutokuupalk oli 2017. aasta kolmandas kvartalis 1201 eurot ja selle aastakasv kiirenes 7,4%ni (teises kvartalis 6,8%). Palgakasvu kiirenemise taga on palju tegureid: hoogsam inflatsioon, mis on suurendanud töötajate... veel

14.11.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Töötajate vaatevinklist püsis olukord tööturul kolmandas kvartalis väga soodne
 • Töötuse määr kahanes 5,2%ni, kõige enam Ida-Virumaal
 • Majandus kasvas kolmandas kvartalis tänu suuremale hõivele, tööjõu tootlikkuse... veel
25.10.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • 2017. aasta esimesel poolel kasvas tööjõu tootlikkus üle mitme aasta rohkem kui tööjõukulu
 • Kuna tööjõunõudlus püsib suur ka edaspidi, jätkub surve palku tõsta
 • Töötajate arv suurenes enamikul tegevusaladel, samuti... veel
25.10.2017
Eesti Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud oluline tootmissisend, mistõttu tööjõupakkumise või aktiivsuse muutus mõjutab otseselt potentsiaalset majanduskasvu.... veel
30.08.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Palgakasv kiirenes ja oli 2016. aasta keskmise kasvutempo lähedal
 • Keskmise palga teenija ostujõud kasvab inflatsiooni tõttu aeglasemalt
 • Palgakasvu kiirendab suur nõudlus tööjõu järele

Keskmine... veel

14.08.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Olukord tööturul püsis teises kvartalis hea
 • Ettevõtete hõiveootused paranesid ja tööjõupuudust tunnetati teravamalt
 • Töötuse määr kasvas 7%ni
 • Tööjõu tootlikkuse kasv kiirenes

Tööjõu-uuringu... veel

29.05.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Palgakasvu aeglustumise kõrval elavnes majandusaktiivsus ja suurenes tootlikkuse kasv
 • Tööstussektori sees oli palgakasv kiireim ehituses ja põlevkivisektoris
 • Teenindussektori palgakasv on aeglasem kui eelmistel... veel
15.05.2017

Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Tööga hõivatute osakaal oli esimeses kvartalis tööealiste inimeste hulgas 66,3% ehk hooajalisi tegureid arvestades viimaste kümnendite kõrgeim
 • Töötuse määr oli protsendipunkti võrra madalam kui aasta tagasi... veel
25.04.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • 2016. aasta teisel poolel paranes tööjõu tootlikkuse ja palkade kasvu kooskõla: tootlikkuse kasv kiirenes ja keskmise palga kasv pisut aeglustus
 • See, kas ettevõtetel õnnestub välisnõudluse taastumise toel kasumlikkust... veel
25.04.2017
Eesti Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud oluline tootmissisend, mistõttu tööjõupakkumise või aktiivsuse muutus mõjutab otseselt potentsiaalset ... veel
Telli voog Märksõna: Orsolya Soosaar
Telli voog Märksõna: Orsolya Soosaar