02.03.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Märgina majanduse paremast seisust kasvasid tööjõukulud esimest korda kolme aasta jooksul võrreldes SKPga pisut aeglasemalt, mitte sellest kiiremini
 • Konkurentsivõime paranemiseks peab palgakulude kasv edaspidi olema... veel
14.02.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Olukord tööturul püsis sarnane aasta varasemaga, välja arvatud Ida-Virumaal.
 • Tugevat tööjõu nõudlust näitab vabade töökohtade rohkus ja tööandjate optimistlikumad ootused
 • Tootlikkuse kasv suurendab ettevõtete... veel
24.11.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Keskmine palk ulatus kolmandas kvartalis 1119 euroni ja selle kasv aeglustus
 • Tööjõu hind kasvas vastavaldatud andmete põhjal endiselt kiiremini kui tööviljakus

Statistikaameti andmetel aeglustus keskmise... veel

14.11.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Täna avaldatud andmete kohaselt oli töötuse määr kolmandas kvartalis suurem kui teises kvartalis
 • Töökohti on alates 2010. aastast loodud enim teenindussektoris
 • Oodata võib juba mõnda aega majanduse kasvutempot... veel
21.10.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Hõive kasv 2016. aasta esimesel poolel aeglustus, kuid püsis siiski kiirem, kui oli prognoositud
 • Tööstussektoris hõive kahanes veidi, teenindussektoris aga kasvas
 • Keskmise brutokuupalga kasv kiirenes ja palgakasv... veel
21.10.2016
Eesti Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud oluline tootmissisend, mistõttu tööjõupakkumise või aktiivsuse muutus mõjutab otseselt potentsiaalset majanduskasvu.... veel
30.08.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Brutokuupalga kasvutempo aeglustus veidi, eriti kohalike omavalitsuste haldusalas
 • Arvestades, et tööviljakus teises kvartalis kahanes, oli keskmise palga kasv endiselt tugev
 • Töötasu-uuring näitab, et palgataseme... veel
12.08.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Hõive kasvas aeglasest majanduskasvust hoolimata
 • Registreeritud töötus Ida-Virumaal suurenes
 • Töövõimereformi mõjul on oodata registreeritud töötute arvu suurenemist ja tööjõus osalemise kasvu

2016.... veel

28.06.2016
  Orsolya Soosaar, Kaspar Oja Eesti Panga ökonomistid
 • Majanduse struktuuri muutus selgitab tööjõu kallinemist vaid osaliselt

 • Teiste OECD riikide kogemus näitab, et kui tööjõutulu osakaal kasvab neli aastat järjest, nagu Eestis praegu on... veel

25.05.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Palkade tõus ja tarbijahindade langus suurendasid majapidamiste tarbimisvõimet
 • Töötleva tööstuse keskmise palga kasv kiirenes eelmise aasta neljanda kvartali 5,4%lt 8%ni
 • Viimaste aastate jooksul on ettevõtted... veel
Telli voog Märksõna: Orsolya Soosaar
Telli voog Märksõna: Orsolya Soosaar