29.05.2018
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Miinimumpalka teenivate töötajate brutopalga kasvu pidurdas madalam kollektiivne kokkulepe, kuid jooksvalt kättesaadav netopalk suurenes tänu tulumaksureformile märgatavalt
 • Tulumaksu kahanemisest võitsid esialgu töötajad... veel
15.05.2018
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Hõive kasvule annab hoogu ettevõtjate arvu kasv
 • Töövõimereform suurendab töötust prognoositust vähem, sest tööjõunõudlus on tugev
 • Esimest korda rohkem kui kahekümne aasta jooksul suurenes tööealiste inimeste arv... veel
13.04.2018
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • 2017. aastal kasvas tööjõu tootlikkus rohkem kui tööjõukulu
 • Eestis osaleb tööturul teiste Euroopa riikidega võrreldes suurem osa tööealistest
 • Palgakasv kiirenes kõige rohkem avalikus halduses ja ehitussektoris... veel
01.03.2018
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist

Arvestades majanduse erakordselt head seisu ja kasvavat nõudlust tööjõu järele võib palgakasvu kiirenemist 7,5%ni pidada mõõdukaks. Soodsad töö leidmise ja palgatingimused on suurendanud tööjõu pakkumist. Rändestatistikast nähtub, et... veel

14.02.2018
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Tööturg oli töötajate jaoks 2017. aasta neljandas kvartalis väga soodne
 • Töötuse määr oli 5,3%
 • Tööjõupuudus on ettevõtjate jaoks süvenenud
 • Ettevõtted, kes ei suuda tootlikkust parandada ja palka tõsta,... veel
29.11.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist

Keskmine brutokuupalk oli 2017. aasta kolmandas kvartalis 1201 eurot ja selle aastakasv kiirenes 7,4%ni (teises kvartalis 6,8%). Palgakasvu kiirenemise taga on palju tegureid: hoogsam inflatsioon, mis on suurendanud töötajate... veel

14.11.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Töötajate vaatevinklist püsis olukord tööturul kolmandas kvartalis väga soodne
 • Töötuse määr kahanes 5,2%ni, kõige enam Ida-Virumaal
 • Majandus kasvas kolmandas kvartalis tänu suuremale hõivele, tööjõu tootlikkuse... veel
25.10.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • 2017. aasta esimesel poolel kasvas tööjõu tootlikkus üle mitme aasta rohkem kui tööjõukulu
 • Kuna tööjõunõudlus püsib suur ka edaspidi, jätkub surve palku tõsta
 • Töötajate arv suurenes enamikul tegevusaladel, samuti... veel
25.10.2017
Eesti Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud oluline tootmissisend, mistõttu tööjõupakkumise või aktiivsuse muutus mõjutab otseselt potentsiaalset majanduskasvu.... veel
30.08.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Palgakasv kiirenes ja oli 2016. aasta keskmise kasvutempo lähedal
 • Keskmise palga teenija ostujõud kasvab inflatsiooni tõttu aeglasemalt
 • Palgakasvu kiirendab suur nõudlus tööjõu järele

Keskmine... veel

Telli voog Märksõna: Orsolya Soosaar
Telli voog Märksõna: Orsolya Soosaar