14.08.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Olukord tööturul püsis teises kvartalis hea
 • Ettevõtete hõiveootused paranesid ja tööjõupuudust tunnetati teravamalt
 • Töötuse määr kasvas 7%ni
 • Tööjõu tootlikkuse kasv kiirenes

Tööjõu-uuringu... veel

29.05.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Palgakasvu aeglustumise kõrval elavnes majandusaktiivsus ja suurenes tootlikkuse kasv
 • Tööstussektori sees oli palgakasv kiireim ehituses ja põlevkivisektoris
 • Teenindussektori palgakasv on aeglasem kui eelmistel... veel
15.05.2017

Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Tööga hõivatute osakaal oli esimeses kvartalis tööealiste inimeste hulgas 66,3% ehk hooajalisi tegureid arvestades viimaste kümnendite kõrgeim
 • Töötuse määr oli protsendipunkti võrra madalam kui aasta tagasi... veel
25.04.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • 2016. aasta teisel poolel paranes tööjõu tootlikkuse ja palkade kasvu kooskõla: tootlikkuse kasv kiirenes ja keskmise palga kasv pisut aeglustus
 • See, kas ettevõtetel õnnestub välisnõudluse taastumise toel kasumlikkust... veel
25.04.2017
Eesti Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud oluline tootmissisend, mistõttu tööjõupakkumise või aktiivsuse muutus mõjutab otseselt potentsiaalset ... veel
02.03.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Märgina majanduse paremast seisust kasvasid tööjõukulud esimest korda kolme aasta jooksul võrreldes SKPga pisut aeglasemalt, mitte sellest kiiremini
 • Konkurentsivõime paranemiseks peab palgakulude kasv edaspidi olema... veel
14.02.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Olukord tööturul püsis sarnane aasta varasemaga, välja arvatud Ida-Virumaal.
 • Tugevat tööjõu nõudlust näitab vabade töökohtade rohkus ja tööandjate optimistlikumad ootused
 • Tootlikkuse kasv suurendab ettevõtete... veel
24.11.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Keskmine palk ulatus kolmandas kvartalis 1119 euroni ja selle kasv aeglustus
 • Tööjõu hind kasvas vastavaldatud andmete põhjal endiselt kiiremini kui tööviljakus

Statistikaameti andmetel aeglustus keskmise... veel

14.11.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Täna avaldatud andmete kohaselt oli töötuse määr kolmandas kvartalis suurem kui teises kvartalis
 • Töökohti on alates 2010. aastast loodud enim teenindussektoris
 • Oodata võib juba mõnda aega majanduse kasvutempot... veel
21.10.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Hõive kasv 2016. aasta esimesel poolel aeglustus, kuid püsis siiski kiirem, kui oli prognoositud
 • Tööstussektoris hõive kahanes veidi, teenindussektoris aga kasvas
 • Keskmise brutokuupalga kasv kiirenes ja palgakasv... veel
Telli voog Märksõna: Orsolya Soosaar
Telli voog Märksõna: Orsolya Soosaar