21.10.2016
Eesti Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud oluline tootmissisend, mistõttu tööjõupakkumise või aktiivsuse muutus mõjutab otseselt potentsiaalset majanduskasvu.... veel
30.08.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Brutokuupalga kasvutempo aeglustus veidi, eriti kohalike omavalitsuste haldusalas
 • Arvestades, et tööviljakus teises kvartalis kahanes, oli keskmise palga kasv endiselt tugev
 • Töötasu-uuring näitab, et palgataseme... veel
12.08.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Hõive kasvas aeglasest majanduskasvust hoolimata
 • Registreeritud töötus Ida-Virumaal suurenes
 • Töövõimereformi mõjul on oodata registreeritud töötute arvu suurenemist ja tööjõus osalemise kasvu

2016.... veel

28.06.2016
  Orsolya Soosaar, Kaspar Oja Eesti Panga ökonomistid
 • Majanduse struktuuri muutus selgitab tööjõu kallinemist vaid osaliselt

 • Teiste OECD riikide kogemus näitab, et kui tööjõutulu osakaal kasvab neli aastat järjest, nagu Eestis praegu on... veel

25.05.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Palkade tõus ja tarbijahindade langus suurendasid majapidamiste tarbimisvõimet
 • Töötleva tööstuse keskmise palga kasv kiirenes eelmise aasta neljanda kvartali 5,4%lt 8%ni
 • Viimaste aastate jooksul on ettevõtted... veel
13.05.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Hooajalisi tegureid arvestades oli hõive suurem kui eelmise aasta viimases kvartalis
 • Tööjõu tootlikkus 2015. aastal kahanes, kuid on taas kasvule pöördunud

2016. aasta esimeses kvartalis oli tööpuudus... veel

20.04.2016
Eesti Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb Eesti tööjõu pakkumise, nõudluse ja hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud oluline tootmissisend, mistõttu tööjõu pakkumise või aktiivsuse muutus mõjutab otseselt potentsiaalset... veel
20.04.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Hõive kasv 2015. aasta teisel poolel ei aeglustunud
 • Tööpuudus oli 2015. aastal väike, 6,2%, aga aasta teisel poolel suurenes registreeritud töötute arv
 • Tootlikkus 2015. aasta teisel poolel kahanes ja tööjõu... veel
01.04.2016

Eesti Panga ökonomist

04.03.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Keskmise brutopalga tõus 2015. aasta viimases kvartalis veidi aeglustus, kuid oli siiski kiirem kui tootlikkuse edenemine
 • Keskmine netopalk kerkis 2015. aastal ligikaudu 1,5 protsendipunkti võrra kiiremini kui brutopalk,... veel
Telli voog Märksõna: Orsolya Soosaar
Telli voog Märksõna: Orsolya Soosaar