12.02.2016

Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
  • Möödunud aasta neljandas kvartalis kasvas hõive 1,4% ning tööpuudus oli 6,4%
  • Registreeritud töötute arv suurenes ja koondamisi oli 2015. aasta neljandas kvartalis enam kui aasta varem
  • ... veel
26.11.2015
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
  • Võrreldes teise kvartaliga kiirenes nii keskmise palga aastakasv kui ka (hooajalisi tegureid arvestades) kvartalikasv
  • Kolmandas kvartalis kasvas majutus- ja toitlustusvaldkonna palk 16,9%

Statistikaameti... veel

13.11.2015
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
  • Hõivatute osakaal tööealiste hulgas on juba neljandat kvartalit suurem kui oli buumi tippajal
  • Aeglasem majanduskasv ja kiirem hõive kasv tähendab, et tootlikkuse kasv kolmandas kvartalis aeglustus ja ettevõtete kasum... veel
20.10.2015

Keskpanga ökonomist Orsolya Soosaar annab ülevaate Eesti tööturu viimase aasta arengust. Eesti Panga infotund 20.10.2015

20.10.2015
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
  • Kiire palgatõus mõjutas inimesi tööjõus aktiivsemalt osalema: tööealiste arvu kahanemisest hoolimata kasvas esimesel poolaastal tööjõu hulk majanduses.
  • Hõive aastakasv oli 2015. aasta esimesel poolel kiire, kuid... veel
20.10.2015
Eesti Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb Eesti tööjõu pakkumise, nõudluse ja hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud oluline tootmissisend, mistõttu tööjõu pakkumise või aktiivsuse muutus mõjutab otseselt potentsiaalset... veel
01.09.2015
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist

Statistikaameti andmetel kiirenes keskmise brutokuupalga tõus 2015. aasta teises kvartalis esimese kvartali 4,5%lt 5,8%ni. Tänu sellel aastal kehtima hakanud maksumuudatustele tõusis keskmine netokuupalk 7,3%. Kuna tarbijahinnad langesid... veel

14.08.2015
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist

Statistikaameti hinnangu kohaselt kasvas hõive 2015. aasta teises kvartalis 1,7% ja töötuse määr oli 6,5%. Hooajalisi tegureid arvestades oli hõivatuid rohkem kui aasta esimeses kvartalis, peamiselt tänu tööstussektorile. Ekspordi kesisel... veel

25.05.2015
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist

Statistikaameti andmetel aeglustus keskmise brutokuupalga aastakasv 2015. aasta esimeses kvartalis 4,5%ni ja brutotunnipalga oma 5,8%ni. Hooajalisi tegureid arvesse võttes aeglustus keskmise kuupalga kasv eelneva kvartaliga võrreldes... veel

14.05.2015
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist

2015. aasta esimeses kvartalis kiirenes hõive aastakasv statistikaameti tööjõu-uuringu andmeil 2,9% ja töötuse määr oli 6,6%. Hõive suures aastakasvus mängis rolli 2014. aasta esimese kvartali madal võrdlusbaas. Eelmise kvartaliga... veel

Telli voog Märksõna: Orsolya Soosaar
Telli voog Märksõna: Orsolya Soosaar