05.01.2018
Eesti Panga Toimetised 12/2017 Katalin Bodnar, Ludmila Fadejeva, Stefania Iordache, Liina Malk, Desislava Paskaleva, Jurga Pesliakaitė, Nataša Todorović Jemec, Peter Tóth and Robert Wyszyński. How do firms adjust to rises in the minimum wage? Survey evidence from Central and... veel
29.11.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist

Keskmine brutokuupalk oli 2017. aasta kolmandas kvartalis 1201 eurot ja selle aastakasv kiirenes 7,4%ni (teises kvartalis 6,8%). Palgakasvu kiirenemise taga on palju tegureid: hoogsam inflatsioon, mis on suurendanud töötajate... veel

21.09.2017
 • Praeguseks saavutatud majanduse kasvutempot ei õnnestu kaua hoida
 • Positiivne on ettevõtete investeeringute mahu kasv ja kasumite suurenemine
 • Surve tööjõukulude kasvuks on pigem suurenenud
 • Ehitussektoris on ülekuumenemise oht, mis võib edasi kanduda ka ülejäänud... veel
30.08.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Palgakasv kiirenes ja oli 2016. aasta keskmise kasvutempo lähedal
 • Keskmise palga teenija ostujõud kasvab inflatsiooni tõttu aeglasemalt
 • Palgakasvu kiirendab suur nõudlus tööjõu järele

Keskmine... veel

29.05.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Palgakasvu aeglustumise kõrval elavnes majandusaktiivsus ja suurenes tootlikkuse kasv
 • Tööstussektori sees oli palgakasv kiireim ehituses ja põlevkivisektoris
 • Teenindussektori palgakasv on aeglasem kui eelmistel... veel
28.04.2017

Tegemist on katkega Eesti Panga presidendi sissejuhatusest keskpanga 2016. aasta aruandele.

Eesti majanduskasv oli 2016. aastal kriisijärgse perioodi üks aeglasemaid. Selle taga olid enne­kõike probleemid üksikutes majandusharudes (põlevkivitööstus, energeetika, põllumajandus ja kin­... veel

25.04.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • 2016. aasta teisel poolel paranes tööjõu tootlikkuse ja palkade kasvu kooskõla: tootlikkuse kasv kiirenes ja keskmise palga kasv pisut aeglustus
 • See, kas ettevõtetel õnnestub välisnõudluse taastumise toel kasumlikkust... veel
08.03.2017
 • Naised teenivad meestest tunnis ligikaudu veerandi vähem
 • Mehe palkamine sarnasele ametialale maksab aastas keskmiselt 3000 eurot enam kui naise palkamine

2014. aastal teenisid naised tunnis keskmiselt 1,5 eurot vähem kui mehed. Ligikaudu 50 senti palgaerinevusest... veel

02.03.2017
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Märgina majanduse paremast seisust kasvasid tööjõukulud esimest korda kolme aasta jooksul võrreldes SKPga pisut aeglasemalt, mitte sellest kiiremini
 • Konkurentsivõime paranemiseks peab palgakulude kasv edaspidi olema... veel
15.12.2016
 • Eesti majanduskasvu aeglustumist ei saa selgitada pelgalt nõrga välisnõudlusega, sest ka potentsiaalne majanduskasv on aeglustunud
 • Investeeringute osakaal SKPs on viimaste aastate jooksul vähenenud ja oli kolmandas kvartalis aegade väikseim
 • Majanduskasv kipub aeglustuma... veel
Telli voog Märksõna: palgakasv
Telli voog Märksõna: palgakasv