11.07.2016
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist

Viimastel aastatel on Eestis palgad kasvanud kasumitest kiiremini. Maailmas kaasneb sellega enamasti aeglasem majanduskasv ja majanduslanguse suurem tõenäosus. Olles veendunud, et palgad peavadki Eestis kiiremini kasvama, hakkab keskmine... veel

28.06.2016
  Orsolya Soosaar, Kaspar Oja Eesti Panga ökonomistid
 • Majanduse struktuuri muutus selgitab tööjõu kallinemist vaid osaliselt

 • Teiste OECD riikide kogemus näitab, et kui tööjõutulu osakaal kasvab neli aastat järjest, nagu Eestis praegu on... veel

08.06.2016
 • Parem väliskeskkond ja suurem tootlikkus kiirendavad majanduskasvu
 • Energia ja toiduainete kallinemine lõpetavad aasta teisel poolel kaks aastat väldanud deflatsiooni
 • Palgasurve ei ole taandunud, keskmise palga 5% lähedusse jääv kasv sunnib ettevõtteid kas tootmist... veel
25.05.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Palkade tõus ja tarbijahindade langus suurendasid majapidamiste tarbimisvõimet
 • Töötleva tööstuse keskmise palga kasv kiirenes eelmise aasta neljanda kvartali 5,4%lt 8%ni
 • Viimaste aastate jooksul on ettevõtted... veel
04.03.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Keskmise brutopalga tõus 2015. aasta viimases kvartalis veidi aeglustus, kuid oli siiski kiirem kui tootlikkuse edenemine
 • Keskmine netopalk kerkis 2015. aastal ligikaudu 1,5 protsendipunkti võrra kiiremini kui brutopalk,... veel
12.02.2016

Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
 • Möödunud aasta neljandas kvartalis kasvas hõive 1,4% ning tööpuudus oli 6,4%
 • Registreeritud töötute arv suurenes ja koondamisi oli 2015. aasta neljandas kvartalis enam kui aasta varem
 • ... veel
28.01.2016

Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni ettekanne Eesti Majandusteaduse Seltsi aastakonverentsil

17.12.2015

Eesti Pank viis 2014. aastal koostöös TNS Emoriga läbi ettevõtjate palga- ja hinnakujunduse küsitluse, mille üks eesmärk oli uurida miinimumpalga tõusu majanduslikke mõjusid. Täpsemalt keskenduti 2014. aasta alguses aset leidnud alampalga kasvu tagajärgedele. Kui kriisiaastatel püsis alampalk... veel

08.12.2015
Rasmus Kattai Eesti Panga ökonomist
 • Euroopa Komisjoni hinnangul võib Eestil olla probleeme kinnisvara hindade ja palga liiga kiire kasvuga
 • Kõige rohkem tekitab muret palgakasv, mis tuleb juba paar aastat ettevõtete kasumite arvelt ja ohustab ettevõtete... veel
07.12.2015

Euroopa normide järgi ei tohi nominaalne tööjõu ühikukulu, teisisõnu tööjõu maksumus ühe lisandväärtuse ühiku kohta (rahvakeeli „tükipalkˮ) suureneda kolme aasta jooksul üle 9% ehk ligikaudu üle 3% aastas. Kuna 2014. aastal oli nominaalne tööjõu ühikukulu 13% suurem kui kolm aastat varem, on... veel

Telli voog Märksõna: palgakasv
Telli voog Märksõna: palgakasv