04.12.2015
Rasmus Kattai Eesti Panga ökonomist

Euroopa Komisjon avaldas eelmisel nädalal nn häireraporti, kus juhtis tähelepanu võimalikele probleemidele Euroopa Liidu riikides, mis võivad ohtu seada riigi enda majanduse jätkusuutlikkuse ning seetõttu ohustada kogu majandus- ja... veel

03.12.2015

Tegemist on vastulausega Äripäeva arvamustoimetaja Vilja Kiisleri artiklile „Eesti Pank peab ettevõtjat tobuks“

Turg määrab palga, ettevõtja maksab töötajale nii palju, kui viimane väärt on, ja kui vaja, siis kahandab selle arvelt oma oodatavat ettevõtjatulu ehk kasumit. Nii toimib vaba... veel

26.11.2015
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
  • Võrreldes teise kvartaliga kiirenes nii keskmise palga aastakasv kui ka (hooajalisi tegureid arvestades) kvartalikasv
  • Kolmandas kvartalis kasvas majutus- ja toitlustusvaldkonna palk 16,9%

Statistikaameti... veel

20.10.2015
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
  • Kiire palgatõus mõjutas inimesi tööjõus aktiivsemalt osalema: tööealiste arvu kahanemisest hoolimata kasvas esimesel poolaastal tööjõu hulk majanduses.
  • Hõive aastakasv oli 2015. aasta esimesel poolel kiire, kuid... veel
20.10.2015
Eesti Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb Eesti tööjõu pakkumise, nõudluse ja hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud oluline tootmissisend, mistõttu tööjõu pakkumise või aktiivsuse muutus mõjutab otseselt potentsiaalset... veel
01.09.2015
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist

Statistikaameti andmetel kiirenes keskmise brutokuupalga tõus 2015. aasta teises kvartalis esimese kvartali 4,5%lt 5,8%ni. Tänu sellel aastal kehtima hakanud maksumuudatustele tõusis keskmine netokuupalk 7,3%. Kuna tarbijahinnad langesid... veel

14.08.2015
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist

Statistikaameti hinnangu kohaselt kasvas hõive 2015. aasta teises kvartalis 1,7% ja töötuse määr oli 6,5%. Hooajalisi tegureid arvestades oli hõivatuid rohkem kui aasta esimeses kvartalis, peamiselt tänu tööstussektorile. Ekspordi kesisel... veel

04.06.2015

Viimase aja suurkoondamistest rääkides ei tohiks unustada, et koondamiste pärispõhjus on tootmise kallinemine, majanduskonjunktuur annab vaid viimase tõuke. Olulise erinevusena 2009. aasta koondamistest näib, et praeguste koondamiste taga on pigem soov tootmist tõhustada ning kapitali suurendada... veel

25.05.2015
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist

Statistikaameti andmetel aeglustus keskmise brutokuupalga aastakasv 2015. aasta esimeses kvartalis 4,5%ni ja brutotunnipalga oma 5,8%ni. Hooajalisi tegureid arvesse võttes aeglustus keskmise kuupalga kasv eelneva kvartaliga võrreldes... veel

08.04.2015
  Orsolya Soosaar ja Natalja Viilmann Eesti Panga ökonomistid

2014. aasta teine pool tõi kaasa kaua oodatud majanduskasvu kiirenemise, kuid tööjõu tootlikkuse kasv jäi paraku aasta esimese poolega võrreldes aeglasemaks. Majanduskasv kiirenes peamiselt tänu lisatööjõu... veel

Telli voog Märksõna: palgakasv
Telli voog Märksõna: palgakasv