25.01.2018

Tänasel istungil otsustas EKP nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana −0,40%. Nõukogu eeldab, et EKP baasintressimäärad püsivad praegusel tasemel pikema aja... veel

18.01.2018

Ardo Hansson, kas inflatsioon on surnud?

Ei, kindlasti mitte. Muidugi on see meie kõigi jaoks paras mõistatus: näiteks euroala majandus on praegu uskumatult tugev ja kasv ületab isegi potentsiaali. SKP lõhe on sel aastal sulgumas ja töötus on järsult langenud. Sellele vaatamata... veel

28.12.2017
EKP nõukogu tegi oma 14. detsembril 2017 peetud rahapoliitika istungil järelduse, et endiselt on vaja suurel määral toetavat rahapoliitikat, et tagada inflatsioonimäära taastumine 2% tasemest allpool, ent selle lähedal.
19.12.2017
Rahapoliitika ja Majandus on neli korda aastas ilmuv Eesti Panga ülevaade, mis võtab kokku viimase aja olulisemad sündmused maailma ja Eesti majanduses. Kahel korral, juunis ja detsembris, sisaldab ülevaade ka Eesti majanduse prognoosi jooksva ja kahe järgmise kalendriaasta kohta.
15.12.2017

Daamid ja härrad, asepresidendil ja minul on hea meel tervitada teid meie pressikonverentsil. Anname nüüd ülevaate EKP nõukogu tänase istungi tulemustest. Istungist võtsid teiste hulgas osa eurorühma esimees Jeroen Dijsselbloem ja Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis.

EKP... veel

14.12.2017

Tänasel istungil otsustas EKP nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana –0,40%. Nõukogu eeldab, et EKP baasintressimäärad püsivad praegusel tasemel pikema aja... veel

09.11.2017
Euroala majanduse kindel ja laiaulatuslik elavnemine jätkub. Värskeimad andmed ja küsitlustulemused viitavad raugematule kasvutempole aasta teisel poolel. EKP rahapoliitilised meetmed toetavad taas sisenõudlust – see on eeltingimus, tegemaks edasisi edusamme inflatsiooni püsival kohandumisel taseme... veel
03.11.2017
Eesti Panga Toimetised 11/2017 An assessment of the inflation targeting experience Inflatsioonijuhtimist hakati kasutama 1990. aastate alguses. Kolm aastakümmet hiljem vaatleme, kui tõhusaks see strateegia on osutunud. Kasutame metodoloogilist raamistikku, mis ei eelda aprioorselt teatavat... veel
26.10.2017

Tänasel istungil tegi EKP nõukogu järgmised rahapoliitilised otsused.

(1) Nõukogu otsustas säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana −0,40%. Nõukogu eeldab, et EKP... veel

17.10.2017

FRANKFURT — Euroala riigid ei tohiks liialt loota üha tihedamale eelarvepoliitilisele koostööle ja Euroopa rahandusministrile, mis raskustes riike aitaks, ütleb Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige Ardo Hansson, kes kuulub rangema rahapoliitika pooldajate hulka.

... veel

Telli voog Märksõna: rahapoliitika
Telli voog Märksõna: rahapoliitika