16.01.2017

Aruande eesmärk

Aruandega kogutakse andmeid Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (Household Finance and Consumption Survey) tarvis.

Aruande valdkond

Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu valimisse sattunud eraisikute... veel

14.12.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta oktoobris 37 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk jäi ligikaudu aastatagusele tasemele ja ulatus 67 miljoni euroni. Kaubaeksport kasvas aeglasemalt kui kaubaimport (vastavalt 2% ja 4%) ning see suurendas... veel

09.12.2016
  • Jooksevkonto ülejääk oli 2016. aasta kolmandas kvartalis 289 miljonit eurot ehk 5,5% SKPst (2015. aasta kolmandas kvartalis 3,3% SKPst). Ülejäägi suurenemise tagasid kaupade ja teenuste ülejäägi kasv ning investeeringutulude netoväljavoolu vähenemine
  • Kaupade ja teenuste eksport... veel
14.10.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta augustis 98 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk ulatus 139 miljoni euroni ja oli seega 36 miljoni euro võrra suurem kui aasta tagasi samal ajal. Kaubaeksport kasvas kiiremini kui -import (vastavalt 12% ja... veel

23.09.2016
Euroala majandus kasvas 2015. aastal tervikuna kiiremini kui eelmistel aastatel ning kogutoodang jõudis aasta lõpuks enam-vähem kriisieelsele tasemele. Eestis paraku majanduskasv aeglustus ja oli viimase kuue aasta aeglaseim, jäädes alla riigi pikaajalisele kasvuvõimekusele. Eesti... veel
22.09.2016
  • Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest on Eesti välismaiste otseinvesteeringute positsiooni mahult suhtena SKPsse 2015. aasta lõpu seisuga uute Euroopa Liidu liikmesriikide seas Ungari järel teisel kohal
  • Eesti jooksevkonto oli 2015. aastal taasiseseisvusaja suurimas ülejäägis
  • ... veel
25.04.2016

Eesti Panga president Ardo Hansson rõhutas täna rahvusvahelisel statistikakonverentsil esinedes oma avasõnas usaldusväärsete ja rahvusvaheliselt võrreldavate näitajate tähtsust majandus- ja rahapoliitika tegemisel.

Ardo Hansson rääkis statistika olulisusest nii igapäevaelus kui ka... veel

21.04.2016

Esmaspäeval, 25. aprillil Estonia teatrisaalis toimuval rahvusvahelisel konverentsil räägivad Eesti ja meie lähiriikide statistikaeksperdid statistika rollist moodsas infoühiskonnas, tänapäeva kasutajate ootustest ja vajadustest, statistika arenguvõimalustest ja vananeva ühiskonna muredest.... veel

15.03.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto puudujääk 2016. aasta jaanuaris 55 miljonit eurot. Selle põhjuseks oli peamiselt kaupade konto puudujäägi suurenemine 2015. aasta jaanuariga võrreldes. Kaupade eksport kahanes aasta võrdluses ligi 9%, kuid import kasvas sama ajaga 2,4%.... veel

10.02.2016

Neljapäeval avaldatakse möödunud aasta neljanda kvartali majanduskasvu kiirhinnang ning suure tõenäosusega on kasv väike, välistada ei saa ka langust. Selle hinnangu tõlgendamisel tuleb meeles pidada, et statistikaamet on viimaste aastate jooksul avaldanud korduvalt „halbu üllatusi“, mida on aga... veel

Telli voog Märksõna: statistika
Telli voog Märksõna: statistika