13.04.2017

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta veebruaris 49 miljoni euroga plussis. Erinevalt jaanuarist ei mõjutanud jooksevkontot veebruaris ühekordsed tegurid ja see taastus viimase aja tavapärasel tasemel. Kaupade ja teenuste konto ülejääk suurenes aastatagusega... veel

16.03.2017

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta jaanuaris 251 miljoni euroga miinuses. Jooksevkonto puudujäägi taga olid ühekordsed suuremahulised transpordivahendite imporditehingud. Kaupade ja teenuste konto puudujääk ulatus 240 miljoni euroni. Kaubaeksport kasvas 9% ja... veel

09.03.2017
  • Jooksevkonto ülejääk oli 2016. aastal 555 miljonit eurot ehk 2,7% SKPst ja see kasvas eelkõige investeeringutulude netoväljavoolu vähenemise tõttu
  • Kaupade ja teenuste ekspordi-impordi saldo oli 869 miljonit eurot, ligikaudu sama mis aasta tagasi
  • Kapitalikonto 181 miljoni... veel
09.03.2017
  • 554 miljoni euro suuruse kapitali netoväljavoolu põhjustasid finantsvahendusettevõtete grupisisesed laenud ja pensionifondide investeeringud välismaistesse väärtpaberitesse
  • Võlanõuded suurenesid aastaga 0,2 miljardi euro võrra, võlakohustused vähenesid samas suurusjärgus
  • ... veel
13.02.2017

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta detsembris 65 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk suurenes aastatagusega võrreldes ligi kaks korda ja oli 74 miljonit eurot. Aasta lõpus kasvas kaubaeksport kiiremini kui -import (vastavalt 6% ja 5%),... veel

06.02.2017
  • Eesti Pank hakkab sügisest koostama majandussektorite vahelisi finantsvoogusid kajastavat Eesti finantskonto statistikat täies mahus
  • Statistikaamet hakkab koostama välismaiste tütarettevõtete majandusstatistikat täies mahus

Selle aasta sügisest hakkab keskpank... veel

16.01.2017

Aruande eesmärk

Aruandega kogutakse andmeid Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (Household Finance and Consumption Survey) tarvis.

Aruande valdkond

Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu valimisse sattunud eraisikute... veel

14.12.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta oktoobris 37 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk jäi ligikaudu aastatagusele tasemele ja ulatus 67 miljoni euroni. Kaubaeksport kasvas aeglasemalt kui kaubaimport (vastavalt 2% ja 4%) ning see suurendas... veel

09.12.2016
  • Jooksevkonto ülejääk oli 2016. aasta kolmandas kvartalis 289 miljonit eurot ehk 5,5% SKPst (2015. aasta kolmandas kvartalis 3,3% SKPst). Ülejäägi suurenemise tagasid kaupade ja teenuste ülejäägi kasv ning investeeringutulude netoväljavoolu vähenemine
  • Kaupade ja teenuste eksport... veel
14.10.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta augustis 98 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk ulatus 139 miljoni euroni ja oli seega 36 miljoni euro võrra suurem kui aasta tagasi samal ajal. Kaubaeksport kasvas kiiremini kui -import (vastavalt 12% ja... veel

Telli voog Märksõna: statistika
Telli voog Märksõna: statistika