23.09.2016
Euroala majandus kasvas 2015. aastal tervikuna kiiremini kui eelmistel aastatel ning kogutoodang jõudis aasta lõpuks enam-vähem kriisieelsele tasemele. Eestis paraku majanduskasv aeglustus ja oli viimase kuue aasta aeglaseim, jäädes alla riigi pikaajalisele kasvuvõimekusele. Eesti... veel
22.09.2016
  • Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest on Eesti välismaiste otseinvesteeringute positsiooni mahult suhtena SKPsse 2015. aasta lõpu seisuga uute Euroopa Liidu liikmesriikide seas Ungari järel teisel kohal
  • Eesti jooksevkonto oli 2015. aastal taasiseseisvusaja suurimas ülejäägis
  • ... veel
25.04.2016

Eesti Panga president Ardo Hansson rõhutas täna rahvusvahelisel statistikakonverentsil esinedes oma avasõnas usaldusväärsete ja rahvusvaheliselt võrreldavate näitajate tähtsust majandus- ja rahapoliitika tegemisel.

Ardo Hansson rääkis statistika olulisusest nii igapäevaelus kui ka... veel

21.04.2016

Esmaspäeval, 25. aprillil Estonia teatrisaalis toimuval rahvusvahelisel konverentsil räägivad Eesti ja meie lähiriikide statistikaeksperdid statistika rollist moodsas infoühiskonnas, tänapäeva kasutajate ootustest ja vajadustest, statistika arenguvõimalustest ja vananeva ühiskonna muredest.... veel

15.03.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto puudujääk 2016. aasta jaanuaris 55 miljonit eurot. Selle põhjuseks oli peamiselt kaupade konto puudujäägi suurenemine 2015. aasta jaanuariga võrreldes. Kaupade eksport kahanes aasta võrdluses ligi 9%, kuid import kasvas sama ajaga 2,4%.... veel

10.02.2016

Neljapäeval avaldatakse möödunud aasta neljanda kvartali majanduskasvu kiirhinnang ning suure tõenäosusega on kasv väike, välistada ei saa ka langust. Selle hinnangu tõlgendamisel tuleb meeles pidada, et statistikaamet on viimaste aastate jooksul avaldanud korduvalt „halbu üllatusi“, mida on aga... veel

15.10.2014
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist

Kui viimane suur majanduskasvu revisjon üldse midagi muutma peaks, siis arusaama sellest, kui laiad on väikeriigi statistika usalduspiirid. Peaksime rohkem mõtlema sellele, kui palju on andmetes tegelikku informatsiooni ja kui palju juhuslikku... veel

Telli voog Märksõna: statistika
Telli voog Märksõna: statistika