28.03.2016
Eesti Panga Teemapaberid 1/2016 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. The assets, liabilities and wealth of Estonian households: Results of the Household Finance and Consumption Survey Kodumajapidamiste varade ja kohustuste mikroandmed on oluliseks vahendiks... veel
29.09.2014
Eesti Panga Toimetised 7/2014 Avaldamisel ajakirjas Journal of Common Market Studies, 2015 ning avaldatud ajakirjas ECB Working paper series, No 1732/September 2014 One Currency, One Price? Euro Changeover-Related Inflation in Estonia 2002 aastal võeti eurosularaha kasutusele 12 ELi... veel
22.09.2014
Eesti läks kroonilt eurole üle 2011. aasta jaanuaris. Käesoleva uurimistöö eesmärk on analüüsida selle sündmuse mõju inflatsioonile. Uuringud, milles käsitleti varasemaid euro  kasutuselevõtte, on näidanud, et uuele valuutale üleminek avaldas inflatsioonile tagasihoidlikku ning mõnel juhul... veel
29.01.2014
Eesti Panga Toimetised 1/2014  Avaldatud ajakirjas ECB Working paper series, No 1704/August 2014 Are Foreign-Owned Firms Different? Comparison of Employment Volatility and Elasticity of Labour Demand Majandusalases kirjanduses on palju arutletud üleilmastumise mõjude üle, mis võivad... veel
16.05.2013
Eesti Panga Toimetised 2/2013 Avaldamisel ajakirjas Industrial and Labour Relations Review, 2015 Why Firms Avoid Cutting Wages: Survey Evidence from European Firms Majanduskriisi tõttu on Euroopas viimasel ajal palju kõneaineks olnud vajadus kohaneda ulatuslike majandusšokkidega sisemise... veel
25.01.2013
Eesti Panga Toimetised 8/2012 Perceptions of Unreported Economic Activities in Baltic Firms. Individualistic and Non-Individualistic Motives Käesolev uurimus analüüsib varimajandust Balti riikides. Siin antakse ülevaade sellest, kui suures ulatuses varjavad ettevõtete juhid majandusaruannetes... veel
Telli voog Märksõna: Tairi Rõõm
Telli voog Märksõna: Tairi Rõõm