06.01.2020
Eesti Panga Toimetised 9/2019 The Effects on Growth of El Niño and La Niña: Local Weather Conditions Matter Senised uuringud riikide majanduskasvu ja kliima seoste kohta on vaadelnud seda, kuidas kliimamuutused ja äärmuslikud ilmastikutingimused majandust (põllumajandust, tootlikkust, üldist... veel
06.12.2019
Eesti Panga Toimetised 8/2019 Inflation Expectations in Phillips Curve Models for the Euro Area Käesolevas toimetises hinnatakse, kuidas saab Phillipsi kõverat kasutada kombinatsioonis kutseliste prognoosijate ja finantsturu osaliste inflatsiooniootustega, et prognoosida euroala inflatsiooni... veel
18.10.2019
Eesti Panga Toimetised 7/2019 On the evolution of competitiveness in Central and Eastern Europe: is it broken? Ostujõu pariteedi (purchasing power parity, PPP) teooriat ja reaalse vahetuskursi (real exchange rate, RER) arengut on analüüsitud paljudes majandusteaduslikes uurimustes. Ostujõu... veel
18.10.2019
Eesti Panga Toimetised 6/2019 Macroeconomic imbalances and loan quality in panels of European countries Käesolevas toimetises uurime tegureid, mis on seotud laenukvaliteedi muutustega Euroopa riikides. Laenukvaliteedi ehk halbade laenude mõõdikuna on kasutatud pankade viivislaenude ja... veel
17.10.2019

Eesti Panga teaduspreemia doktorantide kategoorias võitis Nataliia Ostapenko uurimuse eest, mis käsitleb rahapoliitiliste šokkide ja reaalmajanduse muutuste vastastikmõjusid. Magistritööde kategoorias pälvis preemia Cayo Augusto Raduy Koslyk, kes uuris tehnoloogiauudiste mõju Ameerika... veel

09.10.2019
Eesti Panga Toimetised 5/2019 Are survey data underestimating the inequality of wealth? Uurime selles artiklis varade uuringu raames kas üksikutele küsimustele või kogu küsimustikule vastamata jätmist ja vastamiskäitumise seost küsitletud isikute tunnustega. Analüüsime, kuidas potentsiaalselt... veel
09.10.2019
Eesti Panga Teemapaberid 2/2019 Juha Kilponen, Massimiliano Pisani, Sebastian Schmidt, Vesna Corbo, Tibor Hledik, Josef Hollmayr, Samuel Hurtado, Paulo J´ulio, Dmitry Kulikov, Matthieu Lemoine, Matija Lozej, Henrik Lundvall, Jose´ R. Maria, Brian Micallef, Dimitris Papageorgiou,... veel
01.10.2019
Eesti Panga Teemapaberid 1/2019 Estonian Household Finance and Consumption Survey: Results from the 2017 wave Käesolevas teemapaberis antakse ülevaade leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (inglise keeles Household Finance and Consumption Survey) tulemustest. Seda... veel
12.07.2019
Eesti Panga Toimetised 4/2019 What explains the gender gap in wealth? Evidence from administrative data Seekordses toimetises uuritakse soolist varadelõhet Eestis – riigis, kus sooline palgalõhe on Euroopa Liidu liikmesriikide seas suurim. Varade suurus on elanike heaolu mõõtmisel üks põhilisi... veel
01.07.2019
Eesti Panga Toimetised 3/2019 The evolution and heterogeneity of credit procyclicality in Central and Eastern Europe Viimane finantskriis on osutanud vajadusele tõhustada pangandussektorit reguleerivaid meetmeid kogu maailmas. Üha enam on hakatud ka küsima, kuidas mõjutab finantsstabiilsust... veel
Telli voog Märksõna: uuringud
Telli voog Märksõna: uuringud