11.12.2017
  • 90% inimestest saab sissetuleku või pensioni pangaülekandega, 4% ainult sularahas
  • Umbes 80% inimestest tasub igapäevaostude eest nii kaardimaksega kui ka sularahas, ülejäänud kas ainult sularahas või ainult pangakaardiga
  • Sularaha kasutatakse peamiselt kaardimakse... veel
03.11.2017
Eesti Panga Toimetised 11/2017 An assessment of the inflation targeting experience Inflatsioonijuhtimist hakati kasutama 1990. aastate alguses. Kolm aastakümmet hiljem vaatleme, kui tõhusaks see strateegia on osutunud. Kasutame metodoloogilist raamistikku, mis ei eelda aprioorselt teatavat... veel
31.10.2017

Eesti Panga teaduspreemia võitis 2017. aastal Kerli Lille uurimuse eest, mis käsitleb kapitalikontrolli tähtsust maailma majandusšokkide ülekandumisel kohalikele turgudele. Teaduspreemia suurus on 1300 eurot.

Võidutöös „The Role of Capital Controls in Mediating Global Shocks“ uuritakse... veel

16.10.2017
Eesti Panga Toimetised 10/2017 Forecasting models for non-performing loans in the EU countries Käesolevas uurimuses prognoositakse viivislaenude suhtarvu kogulaenudesse peamiste oluliste makromajanduslike ja makrofinantsmuutujatega. Põhistsenaariumina hinnatud paneelandmete mudeli puhul on... veel
31.08.2017
Eesti Panga Toimetised 9/2017 9/2017 Aurélien Leroy and Yannick Lucotte. Competition and credit procyclicality in European banking Hiljutine finantskriis on näidanud seda, kui oluline võib olla pangandussektori käitumise päritsüklilisus, mistõttu finantsvahendajad ei toimi enam leevendava... veel
30.08.2017
Eesti Panga Toimetised 8/2017 Total Factor Productivity Growth in Central and Eastern Europe before, during and after the Global Financial Crisis Toimetis kirjeldab majanduskasvu allikaid Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, mis on liitunud Euroopa Liiduga alates 2004. aastast. Täpsemalt... veel
29.08.2017
Eesti Panga Toimetised 7/2017 Banking sector concentration, competition and financial stability: the case of the Baltic countries Toimetises analüüsitakse võimalikku mittelineaarset seost konkurentsi ja pangandusriski vahel Balti riikide kommertspankade valimi põhjal ajavahemikul 2000–... veel
21.07.2017
Eesti Panga Teemapaberid 1/2017 Mario Izquierdo, Juan F. Jimeno, Theodora Kosma, Ana Lamo, Stephen Millard, Tairi Rõõm, Eliana Viviano. Labour market adjustment in Europe during the crisis: Microeconomic evidence from the Wage Dynamics Network survey Aastatel 2014–2015, kui Euroopa Liidu... veel
21.07.2017
Eesti Panga Toimetised 6/2017 Credit Prices vs. Credit Quantities as Predictors of Economic Activity in Europe: Which Tell a Better Story? Käesolevas toimetises vaadeldakse agregeeritud laenutingimusi ja nende võimalikku mõju majandusaktiivsusele 10 euroala liikmesriigis aastatel 2003–... veel
17.07.2017
Eesti Panga Toimetised 5/2017 Crimea and punishment: The impact of sanctions on Russian and European economies 2014. aasta märtsis alanud konflikt Venemaa ja Ukraina vahel tõi kaasa selle, et lääneriigid (sh ka Euroopa Liidu liikmesmaad) kehtestasid Venemaa vastu majandussanktsioonid.... veel
Telli voog Märksõna: uuringud
Telli voog Märksõna: uuringud