06.01.2017
Eesti Panga Toimetised 10/2016 10/216 Karsten Staehr. Capital Flows and Growth Dynamics in Central and Eastern Europe Majanduskasvu dünaamika on üheteistkümnes Kesk- ja Ida-Euroopa riigis, mis kuuluvad Euroopa Liitu, alates 1990. aastate keskpaigas kuni tänaseni märkimisväärselt muutunud.... veel
23.12.2016
  • Euroala riikide leibkondade netovara on vahemikus 2010─2014 vähenenud keskmiselt kümnendiku võrra; varaline ebavõrdsus euroalal on pisut suurenenud
  • Eesti leibkonnad paigutuvad netovara taseme poolest teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikide seas umbes keskele 
  • Ebavõrduse... veel
23.11.2016

Neljapäeval, 24. novembril kell 13 toimub Eesti Panga muuseumis avatud seminar, kus Tarvo Vaarmets, Kristjan Liivamägi ja Tõnn Talpsepp tutvustavad oma uurimistööd käitumusliku rahanduse kohta. Eesti Panga president Ardo Hansson annab seminaril üle teaduspreemia nii doktoritöö kui ka magistritöö... veel

18.11.2016
Eesti Panga Toimetised What are the Triggers for Arrears on Debt? Evidence from Quarterly Panel Data Nagu ka USAs suurenes Euroopas 2000. aastate esimesel poolel leibkondade laenumaht märkimisväärselt – kodumajapidamiste laenude ja sissetuleku suhe tõusis euroalal 2000.–2007. aastal 19... veel
16.11.2016
  • Kolmveerand peredest suudab vajadusel säästa ja sääste omavate majapidamiste arv on suurenenud
  • Laenu on võtnud 41% peredest ehk sama palju kui kaks aastat tagasi ja pooled laenukohustest on seotud kinnisvaraga
  • Järgneva aasta jooksul plaanib laenu võtta ligikaudu viiendik... veel
02.11.2016

Eesti Panga teaduspreemia doktoritöö kategoorias võitsid 2016. aastal Tarvo Vaarmets, Kristjan Liivamägi ja Tõnn Talpsepp käitumusliku rahanduse teemalise uurimuse eest. Teaduspreemia suurus on 2300 eurot. Magistritöö kategoorias sai preemia suurusega 1300 eurot Marianna Rõbinskaja uurimuse eest... veel

23.09.2016

Juhtivspetsialist, Dr.
Tel: 6680658
E-post: Merike.Kukk [at] eestipank.ee

Uurimisvaldkonnad:

Majapidamiste tarbimine, säästmine ja laenamine
Seosed eraisiku käitumise ja reaalmajanduse vahel
Majapidamiste maksukäitumine

Haridus:

2016 —... veel

19.09.2016
Jaanika Meriküll, Karsten Staehr Eesti Panga ökonomistid

Alampalga tõus võib lisaks alampalka teenivate töötajate – 3–5% kõigist täisajaga töötajatest – palkadele mõjutada ka nende töötajate palkasid, kes teenivad alampalgast enam. Seda efekti nimetatakse ülekandeefektiks (spill-... veel

06.09.2016
Eesti Panga Toimetised 8/2016 Forecasting the Estonian Rate of Inflation using Factor Models Inflatsiooniarengute jälgimine ja prognoosimine on Eestis oluline nii keskpanga kui ka poliitikakujundajate jaoks. Seejuures on inflatsioonimäära prognoosimine üksnes paarile muutujale tuginevate... veel
24.08.2016
Eesti Panga Toimetised 7/2016 Lenno Uusküla. Monetary Transmission Mechanism with Firm Turnover 2007. aastal alanud finantskriis ja sellele järgnenud majanduskriis näitasid selgelt, kui olulised on finantsturud majandustsüklites ja kuidas reageerib majandus eri šokkidele, sealhulgas... veel
Telli voog Märksõna: uuringud
Telli voog Märksõna: uuringud