17.07.2017
Eesti Panga Toimetised 5/2017 Crimea and punishment: The impact of sanctions on Russian and European economies 2014. aasta märtsis alanud konflikt Venemaa ja Ukraina vahel tõi kaasa selle, et lääneriigid (sh ka Euroopa Liidu liikmesmaad) kehtestasid Venemaa vastu majandussanktsioonid.... veel
29.03.2017
Eesti Panga Toimetised 4/2017 The financial fragility of Estonian households: Evidence from stress tests on the HFCS microdata Käesoleva uurimistöö eesmärk on hinnata Eesti leibkondade finantsriske ja majapidamissektorist tulenevaid võimalikke laenukahjusid kommertspankadele. Me rakendame... veel
27.03.2017
Eesti Panga Toimetised 3/2017 Gregory Levieuge, Yannick Lucotte and Florian Pradines-Jobet. Central banks’ preferences and banking sector vulnerability Viimase kolme kümnendi jooksul on saavutatud üksmeel keskpankade rolli suhtes, tõstes esile kahte aspekti: 1) keskpangad peaksid olema... veel
13.03.2017
Eesti Panga Toimetised 2/2017 Asymmetries in the interaction between housing prices and housing credit in Estonia Eesti laenupakkumine ja -nõudlus kasvas jõuliselt 2000. aastate esimesel poolel, kui majapidamissektori laenumaht jõudis kiiresti järele teiste Euroopa riikide omale. Lääne-... veel
06.03.2017

6. märtsist 30. juunini viivad Eesti Pank ja statistikaamet läbi uuringu, millega kogutakse infot Eesti leibkondade varade, kohustuste, tulude ja kulude kohta. Uuringu korraldavad 2017. aasta jooksul kõigi euroala riikide keskpangad ja seda koordineerib Euroopa Keskpank. 

Leibkondade... veel

09.02.2017
Eesti Panga Toimetised 1/2017 1/2017 Ragnar Nurkse and the international financial architecture. Ragnar Nurkse Memorial Lecture 2017 Maailmamainega majandusteadlane, California ülikooli majandusprofessor ning mitmete rahvusvahelist majandust ja rahasüsteemi käsitlevate kogumike autor Barry... veel
03.02.2017
Occasional Paper Series 2/2016 Pierre Lafourcade, Andrea Gerali, Jan Brůha, Dirk Bursian, Ginters Buss, Vesna Corbo, Markus Haavio, Christina Håkanson, Tibor Hledik, Dmitry Kulikov, Matija Lozej, Brian Micallef, Dimitris Papageorgiou, Juuso Vanhala and Marin Zeleznik. Labour market... veel
23.01.2017
Eesti Panga Toimetised 11/2016 Oil and stock markets before and after financial crises: A local Gaussian correlation approach Käesolevas uurimuses analüüsitakse finantskriisi mõju nii nafta hetke- kui ka futuuriturule. Vaatluse all on neli kriisiepisoodi, mille puhul hinnatakse, kas... veel
09.01.2017

12. jaanuaril kell 14 esineb Eesti Panga Iseseisvussaalis majandusteadlane ja California ülikooli majandusprofessor Barry Eichengreen avaliku loenguga „Ragnar Nurkse and the International Financial Architecture". Loeng on pühendatud majandusteadlase Ragnar Nurkse mälestusele. 

Barry... veel

06.01.2017
Eesti Panga Toimetised 10/2016 10/216 Karsten Staehr. Capital Flows and Growth Dynamics in Central and Eastern Europe Majanduskasvu dünaamika on üheteistkümnes Kesk- ja Ida-Euroopa riigis, mis kuuluvad Euroopa Liitu, alates 1990. aastate keskpaigas kuni tänaseni märkimisväärselt muutunud.... veel
Telli voog Märksõna: uuringud
Telli voog Märksõna: uuringud