18.07.2016
Eesti Panga Toimetised 6/2016 Simona Ferraro, Jaanika Meriküll, Karsten Staehr. Minimum wages and the wage distribution in Estonia Artiklis analüüsitakse seadusega kehtestatud alampalga mõju palgajaotusele Eestis. Eesti on eriti huvitav juhtum, kuna teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega... veel
15.07.2016
Eesti Panga Toimetised 5/2016 Svetlana Makarova. ECB footprints on inflation forecast uncertainty Käesolevas toimetises otsitakse uut lähenemist Euroopa Keskpanga endise peaökonomisti Otmar Issingu poolt 2005. aastal sõnastatud hüpoteesile, mis kirjeldab reaalintressimäära võimalikku mõju... veel
12.07.2016
Eesti Panga Toimetised 4/2016 Punnoose Jacob, Lenno Uusküla. Deep Habits and Exchange Rate Pass-through Hüpliku vahetuskursi ja kohalikus valuutas stabiilsete impordihindade kooseksisteerimine on rahvusvahelist makroökonoomika kirjandust juba pikka aega huvitanud. Tarbijate heaolu hindamisel... veel
08.06.2016
Eesti Panga Toimetised 3/2016 Urška Čede, Bogdan Chiriacescu, Péter Harasztosi, Tibor Lalinsky, Jaanika Meriküll. Export characteristics and output volatility: comparative firm-level evidence for CEE countries Välisturgude teenindamise võime oleneb tihti suuremast... veel
25.05.2016

Majandusuuringute allosakonna juhataja
Tel: 668 0926
E-post: tairi.room [at] eestipank.ee

Uurimisvaldkonnad:
Töö-ökonoomika
Empiiriline mikroökonoomika

Haridus:
2004 — Ph.D. majandusteaduses, Boston College, Ameerika Ühendriigid
1998 — MA... veel

05.05.2016
Koostööprojekt Märkusi Eesti Panga kodumaiste ja välismaiste külalisuurijate programm  Aastas töötab Eesti Pangas 1—2 kodumaist külalisuurijat ning 2—3 välismaist külalisuurijat.
Vt Külalisuurijad Eesti Panga teaduspreemia  Teaduspreemiad antakse välja kord aastas eesmärgiga... veel
12.04.2016

Eesti Pank kuulutab Eesti noorte teadlaste majandusuuringute väärtustamiseks välja Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemia konkursi, kus võivad osaleda ka juba magistri- või doktoriõpingud lõpetanud noored.

2016. aastal annab Eesti Pank välja kaks teaduspreemiat: 2300 eurot... veel

12.04.2016

Eesti Panga teaduspreemia doktorantide kategoorias võitis 2019. aastal Nataliia Ostapenko uurimuse eest, mis käsitleb rahapoliitiliste šokkide ja reaalmajanduse muutuste vastastikmõjusid. Magistritööde kategoorias pälvis preemia Cayo Augusto Raduy Koslyk, kes uuris tehnoloogiauudiste mõju... veel

08.04.2016

Peaspetsialist
Tel: 668 0645
E-post: Juan.Carlos.Cuestas [at] eestipank.ee

Uurimisvaldkonnad:

  • Rahvusvaheline rahandus
  • Euroopa integratsioon
  • Tööpuudus
  • Riigivõlg
  • Empiiriline makroökonoomika
  • Aegridade ökonomeetria... veel
28.03.2016
  • Peamine elukoht on Eesti leibkondade kõige kallim vara: selle väärtus moodustab keskeltläbi poole kõigist varadest
  • Viiendiku reaalvaradest moodustavad varad ettevõtetes, mis leibkondadele kuuluvad ja kus nad töötavad
  • Suurima osa Eesti leibkondade finantsvaradest... veel
Telli voog Märksõna: uuringud
Telli voog Märksõna: uuringud