28.03.2016
Eesti Panga Teemapaberid 1/2016 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. The assets, liabilities and wealth of Estonian households: Results of the Household Finance and Consumption Survey Kodumajapidamiste varade ja kohustuste mikroandmed on oluliseks vahendiks... veel
24.03.2016

Eesti leibkondade rikkusest rääkides on meil kasutada euroala leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (Household Finance and Consumption Survey) tulemused. Tegemist on esimese uuringuga, mis kaardistab detailselt Eesti leibkondade varad ja kohustused1. Selle uuringu põhjal on... veel

24.03.2016

Teisipäeval, 29. märtsil kell 11 toimub Eesti Panga muuseumis avatud loeng, kus keskpanga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm tutvustab Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu tulemusi.

Leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringut... veel

10.03.2016
Eesti Panga Toimetised 2/2016 Financial development, institutions and poverty alleviation: an empirical analysis Alates 2008. aastal alguse saanud majanduskriisist on erialakirjanduses keskendutud üha enam sellele, milline oli finantsasutuste roll kriisi põhjuste ja tagajärgede... veel
11.02.2016
Eesti Panga Toimetised 1/2016 Debt repayment problems: what are the implications for consumption? Alates 1980. aastatest on majapidamiste laenamine arenenud riikides tänu pangandussektori dereguleerimisele jõuliselt kasvanud. Laenumahu kasv tipnes euroala riikides 2000. aastatel, kui... veel
25.01.2016
Eesti Panga Toimetised 8/2015 Identifying Shocks in Structural VAR Models via Heteroskedasticity: a Bayesian Approach Struktuurne vektorautoregressioon on kaasaegses empiirilises makroökonoomikas levinud tööriist, mida kasutatakse laialdaselt rahapoliitika analüüsis ja muudes... veel
21.12.2015
Eesti Panga Toimetised 7/2015 Manuel Buchholz. How effective is macroprudential policy during financial downturns? Evidence from caps on banks leverage Pärast ülemaailmset finantskriisi on paljud riigid uuendanud oma järelevalveraamistikku nii, et see sisaldab ka... veel
10.12.2015
Eesti Panga Toimetised 6/2015 Antione Berthou, Emmanuel Dhyne, Matteo Bugamelli, Ana-Maria Cazacu, Calin-Vlad Demian, Peter Harasztosi, Tibor Lalinsky, Jaanika Meriküll, Filippo Oropallo, Ana Cristina Soares. Assessing European Firms Exports and Productivity ... veel
23.11.2015
Eesti Panga Toimetised 5/2015 Käesoleva uurimistöö eesmärk on välja selgitada makroökonoomiliste näitajate mõju ettevõtete ja majapidamiste säästumäärale kümnes Kesk- ja Ida-Euroopa riigis. Ettevõtete ja majapidamiste säästmine on majanduse heaolu jaoks oluline nii lühi- kui ka pikaajalises... veel
04.11.2015

Nobeli majanduspreemia pälvis 2015. aastal Angus Deaton Princetoni ülikoolist tarbimise, vaesuse ja heaolu uurimise eest. Deatonit teatakse eeskätt tema töö järgi tarbimise ning üldisemalt majapidamiste majanduskäitumise teemal, kuid ta on andnud olulise panuse ka arenguökonoomika ning... veel

Telli voog Märksõna: uuringud
Telli voog Märksõna: uuringud