12.07.2016
Eesti Panga Toimetised 4/2016 Punnoose Jacob, Lenno Uusküla. Deep Habits and Exchange Rate Pass-through Hüpliku vahetuskursi ja kohalikus valuutas stabiilsete impordihindade kooseksisteerimine on rahvusvahelist makroökonoomika kirjandust juba pikka aega huvitanud. Tarbijate heaolu hindamisel... veel
08.06.2016
Eesti Panga Toimetised 3/2016 Urška Čede, Bogdan Chiriacescu, Péter Harasztosi, Tibor Lalinsky, Jaanika Meriküll. Export characteristics and output volatility: comparative firm-level evidence for CEE countries Välisturgude teenindamise võime oleneb tihti suuremast... veel
25.05.2016

Majandusuuringute allosakonna juhataja
E-post: tairi.room [at] eestipank.ee

Uurimisvaldkonnad:
Töö-ökonoomika
Empiiriline mikroökonoomika

Haridus:
2004 — Ph.D. majandusteaduses, Boston College, Ameerika Ühendriigid
1998 — MA rahvusvahelises... veel

05.05.2016
Koostööprojekt Märkusi Eesti Panga kodumaiste ja välismaiste külalisuurijate programm  Aastas töötab Eesti Pangas 1—2 kodumaist külalisuurijat ning 2—3 välismaist külalisuurijat.
Vt Külalisuurijad Eesti Panga teaduspreemia  Teaduspreemiad antakse välja kord aastas eesmärgiga... veel
12.04.2016

Eesti Pank kuulutab Eesti noorte teadlaste majandusuuringute väärtustamiseks välja Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemia konkursi, kus võivad osaleda ka juba magistri- või doktoriõpingud lõpetanud noored.

2016. aastal annab Eesti Pank välja kaks teaduspreemiat: 2300 eurot... veel

08.04.2016

Peaspetsialist
E-post: Juan.Carlos.Cuestas [at] eestipank.ee

Uurimisvaldkonnad:

  • Rahvusvaheline rahandus
  • Euroopa integratsioon
  • Tööpuudus
  • Riigivõlg
  • Empiiriline makroökonoomika
  • Aegridade ökonomeetria

Haridus... veel

28.03.2016
  • Peamine elukoht on Eesti leibkondade kõige kallim vara: selle väärtus moodustab keskeltläbi poole kõigist varadest
  • Viiendiku reaalvaradest moodustavad varad ettevõtetes, mis leibkondadele kuuluvad ja kus nad töötavad
  • Suurima osa Eesti leibkondade finantsvaradest... veel
28.03.2016
Eesti Panga Teemapaberid 1/2016 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. The assets, liabilities and wealth of Estonian households: Results of the Household Finance and Consumption Survey Kodumajapidamiste varade ja kohustuste mikroandmed on oluliseks vahendiks... veel
24.03.2016

Eesti leibkondade rikkusest rääkides on meil kasutada euroala leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (Household Finance and Consumption Survey) tulemused. Tegemist on esimese uuringuga, mis kaardistab detailselt Eesti leibkondade varad ja kohustused1. Selle uuringu põhjal on... veel

24.03.2016

Teisipäeval, 29. märtsil kell 11 toimub Eesti Panga muuseumis avatud loeng, kus keskpanga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm tutvustab Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu tulemusi.

Leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringut... veel

Telli voog Märksõna: uuringud
Telli voog Märksõna: uuringud