26.10.2015

Eesti Panga tellimusel Eesti ettevõtjate seas läbiviidud uuringust selgub, et töötajate palkamist takistab kõige enam vajalike oskustega tööjõu nappus. Teise enim mainitud põhjusena tõid ettevõtjad välja kõrged palgad ja kõrged tööjõumaksud.

2014. aasta kevadel küsitles keskpank koostöö... veel

06.10.2015

Kas teie toetate Euroopa majandus- ja rahaliitu, millel on ühisvaluuta euro? Selle Eurobaromeetri uuringus esitatud küsimuse kohaselt on eestlaste toetus ühisrahale Euroopa riikide võrdluses suurim. Lisaks näitas uuring, et ühisvaluutat jagavates riikides on toetus eurole kerkinud viimase kuue... veel

22.07.2015
Eesti Panga Toimetised 4/2015 Katmata intressimäära pariteedi hüpoteesi kohaselt peaks eri vääringutes nomineeritud, kuid muus osas sarnastesse varadesse tehtud investeeringute oodatav tulusus olema võrdne. Käesolevas uurimuses kontrollitakse empiiriliselt selle hüpoteesi paikapidavust,... veel
25.06.2015
Eesti Panga Toimetised 3/2015 Endogeenset majanduskasvu, loovat hävitamist ja majandustsüklite volatiilsuse valdkonda käsitlev kirjandus on taas toonud esiplaanile Schumpeteri vaated (Aghion ja Howitt, 2006, 1998). Idee, et teadus- ja arendustegevusele pööratakse enam rõhku majanduslanguse... veel
10.06.2015
Eesti Panga Toimetised 2/2015 Artiklis hinnatakse struktuurimuutuste ulatust ja nende mõju tööjõu tootlikkuse kogukasvule kümnes Kesk- ja Ida-Euroopasse kuuluvas ELi liikmesriigis majandustsükli eri faaside ajal aastatel 2001–2012. Struktuurimuutuste ulatus on leitud nii tööhõive kui... veel
08.05.2015
2018

Teaduspreemia doktoritaseme kategoorias: Tarmo Puolokainen uurimusega Public Agencies’ Performance Benchmarking in the Case of Demand Uncertainty with an Application to Estonian, Finnish and Swedish Fire and Rescue Services
Teaduspreemia magistritaseme kategoorias: Janely... veel

15.04.2015

Eesti Pank kuulutab Eesti noorte teadlaste majandusuuringute väärtustamiseks välja Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemia konkursi, kus võivad osaleda ka juba magistri- või doktoriõpingud lõpetanud noored.

2015. aastal annab Eesti Pank välja kaks teaduspreemiat: 2300 eurot... veel

23.01.2015
Pärast viimast suurt majanduslangust on palju räägitud struktuurireformide vajalikkusest. Muu hulgas on käsitletud ettevõtete loomist hõlbustavaid meetmeid. Samal ajal on inflatsioon olnud küllaltki aeglane ning seega on oluline küsida, kas ettevõtete loomise toetamine suurendab või vähendab... veel
09.01.2015
Eesti Panga Toimetised 10/2014 Law of One Price in the euro area: an empirical investigation using Nielsen disaggregated price data Ühe hinna seadus ütleb, et samade kaupade ja teenuste hinnad on eri kohtades (riigid, piirkonnad, poed jne) samad, kui neid väljendatakse ühe ja sama nimetaja... veel
05.01.2015
Eesti Panga Toimetised 9/2014 Do you get what you ask? The gender gap in desired and realised wages Sooline palgalõhe varieerub rahvusvahelises võrdluses märkimisväärselt, uuringute järgi on Euroopa Liidus palgalõhe vahemikus 3–37% (unconditional gap) ja selgitamata sooline palgalõhe 7–20% (... veel
Telli voog Märksõna: uuringud
Telli voog Märksõna: uuringud