10.03.2016
Eesti Panga Toimetised 2/2016 Financial development, institutions and poverty alleviation: an empirical analysis Alates 2008. aastal alguse saanud majanduskriisist on erialakirjanduses keskendutud üha enam sellele, milline oli finantsasutuste roll kriisi põhjuste ja tagajärgede... veel
11.02.2016
Eesti Panga Toimetised 1/2016 Debt repayment problems: what are the implications for consumption? Alates 1980. aastatest on majapidamiste laenamine arenenud riikides tänu pangandussektori dereguleerimisele jõuliselt kasvanud. Laenumahu kasv tipnes euroala riikides 2000. aastatel, kui... veel
25.01.2016
Eesti Panga Toimetised 8/2015 Identifying Shocks in Structural VAR Models via Heteroskedasticity: a Bayesian Approach Struktuurne vektorautoregressioon on kaasaegses empiirilises makroökonoomikas levinud tööriist, mida kasutatakse laialdaselt rahapoliitika analüüsis ja muudes... veel
21.12.2015
Eesti Panga Toimetised 7/2015 Manuel Buchholz. How effective is macroprudential policy during financial downturns? Evidence from caps on banks leverage Pärast ülemaailmset finantskriisi on paljud riigid uuendanud oma järelevalveraamistikku nii, et see sisaldab ka... veel
10.12.2015
Eesti Panga Toimetised 6/2015 Antione Berthou, Emmanuel Dhyne, Matteo Bugamelli, Ana-Maria Cazacu, Calin-Vlad Demian, Peter Harasztosi, Tibor Lalinsky, Jaanika Meriküll, Filippo Oropallo, Ana Cristina Soares. Assessing European Firms Exports and Productivity ... veel
23.11.2015
Eesti Panga Toimetised 5/2015 Käesoleva uurimistöö eesmärk on välja selgitada makroökonoomiliste näitajate mõju ettevõtete ja majapidamiste säästumäärale kümnes Kesk- ja Ida-Euroopa riigis. Ettevõtete ja majapidamiste säästmine on majanduse heaolu jaoks oluline nii lühi- kui ka pikaajalises... veel
04.11.2015

Nobeli majanduspreemia pälvis 2015. aastal Angus Deaton Princetoni ülikoolist tarbimise, vaesuse ja heaolu uurimise eest. Deatonit teatakse eeskätt tema töö järgi tarbimise ning üldisemalt majapidamiste majanduskäitumise teemal, kuid ta on andnud olulise panuse ka arenguökonoomika ning... veel

26.10.2015

Eesti Panga tellimusel Eesti ettevõtjate seas läbiviidud uuringust selgub, et töötajate palkamist takistab kõige enam vajalike oskustega tööjõu nappus. Teise enim mainitud põhjusena tõid ettevõtjad välja kõrged palgad ja kõrged tööjõumaksud.

2014. aasta kevadel küsitles keskpank koostöö... veel

06.10.2015

Kas teie toetate Euroopa majandus- ja rahaliitu, millel on ühisvaluuta euro? Selle Eurobaromeetri uuringus esitatud küsimuse kohaselt on eestlaste toetus ühisrahale Euroopa riikide võrdluses suurim. Lisaks näitas uuring, et ühisvaluutat jagavates riikides on toetus eurole kerkinud viimase kuue... veel

22.07.2015
Eesti Panga Toimetised 4/2015 Katmata intressimäära pariteedi hüpoteesi kohaselt peaks eri vääringutes nomineeritud, kuid muus osas sarnastesse varadesse tehtud investeeringute oodatav tulusus olema võrdne. Käesolevas uurimuses kontrollitakse empiiriliselt selle hüpoteesi paikapidavust,... veel
Telli voog Märksõna: uuringud
Telli voog Märksõna: uuringud