Märksõnad: 

Eesti Panga asepresident

Fotode kasutamisel palume märkida allikaks "Eesti Pank"