Märksõnad: 

Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna majandusuuringute allosakond pakub akadeemilise ja/või keskpanganduse taustaga ökonomistidele võimalust töötada 2019. aastal Eesti Pangas külalisuurijana. Külalisuurijate programmi kandideerimise eeldus on doktorikraad majandusteaduses või rahanduses (võib olla omandamisel).

Külalisuurija ülesanne on teha uurimistöö pangale huvipakkuvates valdkondades. Eelistatud on projektid, mis seonduvad panga majandusuuringute allosakonnas käsilolevate uurimisteemadega ja/või mida on võimalik ellu viia koostöös majandusuuringute allosakonna ökonomistidega.

Külalisuurijalt oodatakse uurimistööd vastavalt kokkulepitud plaanile. Töö tulemusena valminud artiklid avaldatakse üldjuhul Eesti Panga Toimetistes. Lisaks eeldatakse, et külalisuurija tutvustab oma tööd panga seminaridel ning võtab osa pangasisestest aruteludest. Külalisuurija tasu on kokkuleppeline ning sõltub uurija töökogemusest ja akadeemilisest mainest.

Külalisuurija tööperiood Eesti Pangas kestab üldjuhul kaks kuni neli kuud. Uurimistöö kestuse suhtes oleme paindlikud, kuid eeldame, et periood on projekti edukaks elluviimiseks piisavalt pikk.


Taotlusinfo

Kandidaatidel palume saata Eesti Panka:

  • uurimistöö projekti lühikirjelduse, kus sõnastatakse uurimuse teema ja käsitletavad alateemad, kirjeldatakse uurimisprobleeme koos võimalike uurimistulemustega, tutvustatakse teoreetilist tausta ja uurimismetoodikat ning näidatakse ära ka uurimistöö soovitav algus ning prognoositav kestus;
  • CV rõhuasetusega kandidaadi akadeemilisel taustal ning uurimis- ja teadustöö kogemusel;
  • näited varasematest uurimistöödest.

Avalduse (inglise või eesti keeles) koos teiste vajalike materjalidega palume saata e-kirja teel aadressile liina.kulu [at] eestipank.ee (Liina Kulu, majandusuuringute allosakond, rahapoliitika ja majandusuuringute osakond, Eesti Pank).

Dokumentide saatmise tähtaeg on 15. aprill 2019.