Märksõnad: 
 Uurimisvaldkonnad  Alamvaldkonnad Käsilolevad uurimused 2018
Mudelite arendamine
 • Makroökonoomilised mudelid
 • Pangandussektori mudelid
 • Lühiajalised prognoosimudelid
 • Tugevusanalüüsi mudel süsteemsete riskide hindamiseks
 • Ökonomeetrilise mudeli väljatöötamine kinnisvaraturu ülehinnatuse regulaarseks hindamiseks
Rahapoliitika
 • Rahapoliitika ülekanne
 • Inflatsioon
 • Eelarve- ja rahapoliitika vastastikune mõju
 • Eesti tarbijahindade tasakaaluline inflatsioonimäär
 • Tasakaaluline reaalne intressimäär
 • Euroala rahapoliitika ülekandemehhanism
 • Hinnang euroala rahapoliitika Eestisse ülekandumisele
Finantssektor
 • Makrofinantsjärelevalve
 • Finantssektori struktuur ja majanduse rahastamine
 • Leibkondade ja ettevõtete finantskäitumine
 • Finantsturud
 • Osalemine euroala riikide uurimisvõrgustikus "Household Finance and Consumption Network"
 • Vastutsüklilise kapitalipuhvri määra kalibreerimine lähtuvalt laenukasvust
Reaalmajandus
 • Töö- ja tooteturgude struktuur ja efektiivsus
 • Konkurentsivõime
 • Majandustsükli analüüs
 • Fiskaalne jätkusuutlikkus 
 • Eesti majanduse haavatavusindikaatorid ja majanduskasvu pöördepunktide prognoosimudel