Märksõnad: 
 Uurimisvaldkonnad  Alamvaldkonnad Käsilolevad uurimused 2019
Mudelite arendamine
 • Makroökonoomilised mudelid
 • Pangandussektori mudelid
 • Lühiajalised prognoosimudelid
 • Eesti Panga DSGE mudeli arendamine
 • Tugevusanalüüsi mudeli(te) arendamine
Rahapoliitika
 • Rahapoliitika ülekanne
 • Inflatsioon
 • Eelarve- ja rahapoliitika vastastikune mõju
 • Varaostuprogrammide mõjukanalid euroala riikides
Finantssektor
 • Makrofinantsjärelevalve
 • Finantssektori struktuur ja majanduse rahastamine
 • Leibkondade ja ettevõtete finantskäitumine
 • Finantsturud
 • Osalemine euroala riikide uurimisvõrgustikus "Household Finance and Consumption Network"
 • Makromajanduse tasakaalustamatuse mõju laenukvaliteedile
 • Tsükliliste riskide hindamiseks koostatud Euroopa Keskpanga indikaatormudelite testimine
Reaalmajandus
 • Töö- ja tooteturgude struktuur ja efektiivsus
 • Konkurentsivõime
 • Majandustsükli analüüs
 • Fiskaalne jätkusuutlikkus 
 • Makromajanduslikud arengud kolmes Balti riigis enne ja pärast Euroopa Liiduga liitumist
 • Ekspordi sihtturgude ja konkurentsivõime suhteline olulisus Eesti ekspordile