Märksõnad: 
 Uurimisvaldkonnad  Alamvaldkonnad Käsilolevad uurimused 2020
Mudelite arendamine
 • Makroökonoomilised mudelid
 • Pangandussektori mudelid
 • Lühiajalised prognoosimudelid
 • Eesti pangandussektori krediidiriski ja kasumlikkuse mudeli arendamine
 • Eesti Panga DSGE mudeli arendamine
Rahapoliitika
 • Rahapoliitika ülekanne
 • Inflatsioon
 • Eelarve- ja rahapoliitika vastastikune mõju
 • Negatiivsete intressimäärade mõju majandusele
 • Optimaalne inflatsioon majandusteoreetilises käsitluses
 • Ootuste kujunemine ja rahapoliitika ülekanne - õppetunnid poliitikastrateegia tarbeks
Finantssektor
 • Makrofinantsjärelevalve
 • Finantssektori struktuur ja majanduse rahastamine
 • Leibkondade ja ettevõtete finantskäitumine
 • Finantsturud
 • Krediiditsüklit kirjeldavad võlaagregaadid
 • Osalemine euroala riikide uurimisvõrgustikus "Household Finance and Consumption Network"
Reaalmajandus
 • Töö- ja tooteturgude struktuur ja efektiivsus
 • Konkurentsivõime
 • Majandustsükli analüüs
 • Fiskaalne jätkusuutlikkus 
 • NAWRU hindamine
 • Ettevõtete põhivarainvesteeringute determinandid