Uurimisplaan

Teemad

Alateemad

Käsilolevad uurimused 2023

Mudelite arendamine

Makroökonoomilised mudelid

Pangandussektori mudelid

Lühiajalised prognoosimudelid

Eesti pangandussektori krediidiriski ja kasumlikkuse mudeli arendamine

 

Rahapoliitika

Rahapoliitika ülekanne

Inflatsioon

Eelarve- ja rahapoliitika vastastikune mõju

II pensionisamba reformi mõju inflatsioonile

Rahapoliitiliste intressimäärade tõus ja inflatsioon OECD riikides

Inflatsiooni heterogeensus ning majapidamiste tarbimis- ja finantsotsused

Hindade kujunemine ja šokkide ülekandumine kõrge ja madala inflatsiooni tingimustes

Euroopa Keskpanga WGEM-WGF Macro-at-Risk (M@R) ekspertgrupp

Osalemine EKPS uurimisvõrgustikus: „Monetaarpoliitika ülekanne: uued väljakutsed"

Finantssektor

Makrofinantsjärelevalve

Finantssektori struktuur ja majanduse rahastamine

Leibkondade ja ettevõtete finantskäitumine

Finantsturud

Intressimäärade mõju laenunõudlusele

Osalemine euroala riikide uurimisvõrgustikus "Household Finance and Consumption Network"

Reaalmajandus

Töö- ja tooteturgude struktuur ja efektiivsus

Konkurentsivõime

Majandustsükli analüüs

Fiskaalne jätkusuutlikkus 

Covid-19 kriisi mõju kaubandusele Balti riikides

WGF tootlikkuse ekspertgrupp