Uurimisplaan

Teemad

Alateemad

Käsilolevad uurimused 2024

Mudelite arendamine

Makroökonoomilised mudelid

Pangandussektori mudelid

Lühiajalised prognoosimudelid

Eesti pangandussektori krediidiriski ja kasumlikkuse mudeli arendamine

Majapidamiste finantsriskide mikrosimulatsioonimudeli arendamine

Rahapoliitika

Rahapoliitika ülekanne

Inflatsioon

Eelarve- ja rahapoliitika vastastikune mõju

Teise pensionisamba reformi mõju inflatsioonile

Eesti ettevõtete konkurentsivõime ja seda mõjutavad tegurid 

Hindade kujunemine ja šokkide ülekandumine kõrge ja madala inflatsiooni tingimustes

Rahapoliitika karmistamise mõju ressursside ümberjaotusele

Tootmisvõrgustik, ettevõtete vahelised seosed ja agregeeritud šokid

Rahapoliitika jaotuslikud efektid kiire hinnakasvu keskkonnas

Monetaarpoliitika ülekanne tootmisvõrgustikus: mida saab tuvastada ettevõtete vaheliste tehinguandmete põhjal? 

Osalemine WGEM töögrupis

Finantssektor

Makrofinantsjärelevalve

Finantssektori struktuur ja majanduse rahastamine

Leibkondade ja ettevõtete finantskäitumine

Finantsturud

Majandussektorite põhised laenukahjud

Osalemine euroala riikide uurimisvõrgustikus "Household Finance and Consumption Network" 

Reaalmajandus

Töö- ja tooteturgude struktuur ja efektiivsus

Konkurentsivõime

Majandustsükli analüüs

Fiskaalne jätkusuutlikkus 

Tsükliline ja klastripõhine konvergents Euroopa kinnisvaraturgudel