Uurimisplaan

 Uurimis- valdkonnad    Alamvaldkonnad   Käsilolevad uurimused 2022
Mudelite arendamine
 • Makroökonoomilised mudelid
 • Pangandussektori mudelid
 • Lühiajalised prognoosimudelid
 • Eesti pangandussektori krediidiriski ja kasumlikkuse mudeli arendamine
 • Eesti Panga DSGE mudeli arendamine
Rahapoliitika
 • Rahapoliitika ülekanne
 • Inflatsioon
 • Eelarve- ja rahapoliitika vastastikune mõju
 • Eesti ettevõtete hinna- ja palgakujunduse uuring
 • Varaostuprogrammide mõjukanalid euroala riikides
 • Euroopa Keskpanga WGEM-WGF Macro-at-Risk ([email protected]) ekspertgrupp

 

 

Finantssektor
 • Makrofinantsjärelevalve
 • Finantssektori struktuur ja majanduse rahastamine
 • Leibkondade ja ettevõtete finantskäitumine
 • Finantsturud
 • Laenajapõhiste meetmete mõju võlakasvule
 • Osalemine euroala riikide uurimisvõrgustikus "Household Finance and Consumption Network"
Reaalmajandus
 • Töö- ja tooteturgude struktuur ja efektiivsus
 • Konkurentsivõime
 • Majandustsükli analüüs
 • Fiskaalne jätkusuutlikkus 
 • Majanduse struktuur ja tootlikkus
 • Covid-19 kriisi mõju kaubandusele Balti riikides