Uurimisplaan

 Uurimis-valdkonnad

    Alamvaldkonnad

   Käsilolevad uurimused 2022

Mudelite arendamine

Makroökonoomilised mudelid

Pangandussektori mudelid

Lühiajalised prognoosimudelid

Eesti pangandussektori krediidiriski ja kasumlikkuse mudeli arendamine

Eesti Panga DSGE mudeli arendamine

Rahapoliitika

Rahapoliitika ülekanne

Inflatsioon

Eelarve- ja rahapoliitika vastastikune mõju

Eesti ettevõtete hinna- ja palgakujunduse uuring

Varaostuprogrammide mõjukanalid euroala riikides

Euroopa Keskpanga WGEM-WGF Macro-at-Risk ([email protected]) ekspertgrupp

Finantssektor

Makrofinantsjärelevalve

Finantssektori struktuur ja majanduse rahastamine

Leibkondade ja ettevõtete finantskäitumine

Finantsturud

Laenajapõhiste meetmete mõju võlakasvule

Osalemine euroala riikide uurimisvõrgustikus "Household Finance and Consumption Network"

Reaalmajandus

Töö- ja tooteturgude struktuur ja efektiivsus

Konkurentsivõime

Majandustsükli analüüs

Fiskaalne jätkusuutlikkus 

Majanduse struktuur ja tootlikkus

Covid-19 kriisi mõju kaubandusele Balti riikides