Vanemökonomisti ametikoht

Eesti Pank kutsub majandusteaduste doktorikraadi omavaid kandidaate kandideerima majandusuuringute allosakonna vanemökonomisti ametikohale. Pakume kõrgelt kvalifitseeritud kandidaatidele, kes on spetsialiseerunud monetaarökonoomika või rahanduse valdkonnas, väljakutseid esitavat tööd ning mitmeid võimalusi ametialaseks arenguks. Doktorandid, kes eeldatavalt lõpetavad oma doktoriõpingud järgneva aasta jooksul, on samuti oodatud kandideerima.

Eesti Pank on Eesti Vabariigi keskpank ning eurosüsteemi uusim liige, millega ta liitus 2011. aastal. Panga majandusuuringute allosakonna ülesandeks on läbi viia kõrgetasemelisi uuringuid nendes majandus- ja poliitilistes küsimustes, mis on olulised Eesti ja Euroopa Keskpankade Süsteemi (ESKP) majanduspoliitilistes aruteludes. Majandusmudelite arendamise kaudu panustab majandusuuringute allosakond ka majandusprognoosi ning finantsstabiilsuse analüüsi.

Nõudmised vanemökonomistile: tõendatud teadustöö tegemise võimekus ning väga hea suhtlemisoskus inglise keeles. Keskpangas töötamise kogemus on eeliseks. Eesti keele oskus ei ole nõutud. Põhiülesanneteks on panga jaoks oluliste teemade osas uuringute ning analüüside läbiviimine ja juhtimine. Eesti Panga majandusuuringute allosakonna töötajaid julgustatakse oma töid teaduskonverentsidel esitama ning eelretsenseeritavates teadusväljaannetes avaldama.

Kandideerida soovijatel palume saata kaaskiri, curriculum vitae, viimane(sed) uurimustöö(d) ning kaks soovituskirja e-mailiga Liina Kulu nimele ([email protected]). Taotluseid vaadatakse läbi, kuni ametikoht täidetakse, ent tagamaks taotluste kiire läbivaatamine, palume kandideerida hiljemalt 15. veebruariks 2013. Ametikohta puudutava lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda Liina Kulu poole.