Eesti Panga bilanss seisuga 31. detsember 1994. a.

 

 

1994 1993

AKTIVA

 

Välisaktivad

  6 376 608 136,27

  6 210 843 499,89

1

Kuld

39 100 266,43

44 709 349,78

2

Konverteeritav välisraha

5 473 913 410,88

4 571 373 846,56

3

IMF SDR arve

19 792 724,29

753 061 157,41

4

IMF osalus

841 201 275,00

837 033 945,00

5

Mittekonverteeritav välisraha

2 600 459,67

4 665 201,14

 

Kodumaised aktivad

495 293 616,22

737 329 643,52

6

Laenud

334 282 321,64

522 541 821,91

 

   valitsus

2 032 812,63

45 234 943,20

 

   rahaasutused

309 182 005,44

405 033 619,36

 

   muud

23 067 503,57

72 273 259,35

7

Võlakirjad

17 009 374,83

105 000 000,00

8

Aktsiad ja osalused

80 743 779,74

62 543 751,74

9

Muud aktivad

10 668 911,01

10 832 807,63

10

Põhivarad

52 589 229,00

36 411 262,24

 

Kokku

6 871 901 752,49

6 948 173 143,41

PASSIVA

 

Välispassivad

1 626 389 643,65

1 751 479 181,35

11

Välisvõlad

191 884 772,74

112 126 828,70

12

IMF krooni kontod

1 395 212 726,19

1 596 738 973,16

13

Mitteresidendid

39 292 144,72

42 613 379,49

 

Kodumaised passivad

4 313 390 541,09

3 854 478 204,19

14

Sularaha ringluses

3 512 337 713,25

2 730 193 813,50

15

Pankade kontod ja muud jooksvad kohustused

707 197 488,57

1 044 731 021,61

 

   pankade kontod

702 582 588,07

1 044 035 012,18

 

   muud

4 614 900,50

696 009,43

16

Väärtpaberid

60 000 000,00

60 000 000,00

17

Konverteeritav välisraha

19 804 117,31

5 014 448,49

18

Mittekonverteeritav välisraha

2 600 459,67

4 665 201,14

19

Muud passivad

11 450 762,29

9 873 719,45

 

Kapital ja reservid

932 121 567,75

1 342 215 757,87

20

Kapital ja reservid

1 102 273 622,27

1 245 619 668,85

21

Kahjum/kasum

-170 152 054,52

96 596 089,02

 

Kokku

6 871 901 752,49

6 948 173 143,41

22

Bilansivälised kohustused vt. kirje 22