Korduvad küsimused

Alljärgnevalt leiate vastused mõningatele korduma kippuvatele küsimustele. Juhul, kui Teil on küsimus, millele vastust Te siit ei leia või kui Teile tundub, et midagi on jäänud arusaamatuks, palume helistada Eesti Panga infotelefonil 66 80 719 või kirjutada aadressil [email protected].

Oma küsimuse võite esitada ka meie veebilehel.

UKRAINA

 

EESTI PANK

 

EESTI KROONIDE VAHETAMINE, EURO VAHETUSKURSS, VALUUTAVAHETUS

 

EURO

 

PANGATÄHTEDE, MÜNTIDE JA MUUDE NUMISMAATILIS-BONISTILISTE TOODETE MÜÜK

 

KOHUSTUSLIKUD RESERVID

 

HOIUSTE TAGAMINE

 

MAKSETE ARVELDAMINE

 

PANKROTIHALDURID, LIKVIDEERIMISKOMISJONID

Pankrotihaldurid määrab krediidiasutuste seaduse kohaselt ametisse panga registreeritud asukoha järgne maa- või linnakohus.

 

ERASTAMISVÄÄRTPABERID

 

INTRESS VÕLASUHETES

Võlaõigusseaduse § 94 lg 1 on kirjas:
Kui kohustuselt tuleb vastavalt seadusele või lepingule tasuda intressi, on intressimääraks poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, kui seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.