UURINGU TUTVUSTUS. Eesti leibkondade varad ja kohustused ning finantskäitumine

Reedel, 26. mail kell 11.30 – 14.15 toimuval seminaril tutvustame Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu 2021. aastal läbiviidud küsitluse tulemusi. Uuringu eesmärk oli koguda andmeid leibkondade varades ja kohustuste kohta. Anname ülevaate leibkondade jõukuse ja finantsseisu muutustest üle aastate. Räägitakse ka muutustest finantskäitumises, leibkondade finantsilisest haavatavusest jm seotud teemadel.
Vaata lähemalt

Eesti Panga muuseum

Eesti Pank alustas tegevust 1919. aasta 3. mail, mil keskpanga pearaamatusse kanti esimene summa ehk 10 miljonit marka.
Vaata lähemalt

Pangatähtede esiküljel kujutatakse aknaid ja väravaid, mis sümboliseerivad Euroopa avatuse ja koostöö vaimu. Euroopa Liidu 12 tähte on tänapäeva Euroopa dünaamilisuse ja harmoonia sümboliks. Tagaküljel kujutatud sillad sümboliseerivad nii Euroopa rahvaste kui ka muu maailma koostööd. Kujunduses lähtuti vastavale ajastule omasest arhitektuuristiilist ega püütud kujutada konkreetseid ehitisi.

Eesti kroon

Vaata lähemalt
Vahemikus 20.06.1992 - 31.12.2010 oli Eesti ainsaks seaduslikuks maksevahendiks Eesti kroon. Kroonipangatähtede ja -müntide kujunduse leidmiseks kuulutas Eesti NSV Ministrite Nõukogu detsembris 1989 välja avaliku konkursi. Konkursi tulemusel kujundas 1- ja 2-kroonised pangatähed Urmas Ploomipuu ning ülejäänud nimiväärtused Vladimir Taiger.