Uno Mereste (esimees)
Ants Erm
Raimund Hagelberg
Ardo Hansson
Siim Kallas
Heiki Kranich*
Kalev Kukk
Ilmar Pärtelpoeg
Mart Sõrg**
Madis Üürike***

*     kuni 28. aprillini 1994; alates 21. juunist 1994
**   alates 16.juuli 1994
*** kuni 7. jaanuarini 1994

EESTI PANGA JUHATUS

Esimees:
Siim Kallas (president)
Liikmed:
Vahur Kraft (asepresident)
Enn Teimann (asepresident)
Aare Järvan (keskpangapoliitika osakonna juhataja)
Urmas Kaju (presidendi nõunik)

FINANTSKOMITEE

Esimees:
Siim Kallas (president)
Liikmed: Raimund Hagelberg (panganõukogu liige)
Vahur Kraft (asepresident)
Enn Teimann (asepresident)
Aare Järvan (keskpangapoliitika osakonna juhataja)
Valdur Laid (rahaturu osakonna juhataja)
Urmas Sepp (makromajanduse osakonna juhataja)
Vallot Neumann (maksebilansi osakonna juhataja)
Mihkel Nõmmela (pangastatistika ja analüüsi osakonna juhataja)
Andres Penjam (keskraamatupidamise osakonna juhataja)
Kaupo Pollisinski (informatsiooni osakonna juhataja)

JÄRELEVALVEKOMITEE

Esimees:
Vahur Kraft (asepresident)
Liikmed:
Pilvia Nirgi (pangainspektsiooni juhataja)
Raimund Hagelberg (panganõukogu liige)
Anu Holter (pangainspetsiooni juhataja asetäitja)
Aare Järvan (keskpangapoliitika osakonna juhataja)
Mihkel Nõmmela (pangastatistika ja analüüsi osakonna juhataja)
Andres Sutt (pangainspektsiooni juhataja asetäitja)
Urve Treisalt (juriidilise osakonna juhataja)

INFOTEHNOLOOGIA KOMITEE

Esimees:
Enn Teimann (asepresident)
Liikmed:
Aare Järvan (keskpangapoliitika osakonna juhataja)
Aadu Kaar (keskraamatupidamise osakonna peaspetsialist)
Kaja Kell (informatsiooni osakonna juhataja asetäitja)
Rein Minka (andmetöötluse rakendusprojektide töögrupi peaspetsialist)
Pilvia Nirgi (pangainspektsiooni juhataja)
Villu Praks (andmetöötluse rakendusprojektide töögrupi peaspetsialist)
Ülo Samarüütel (arveldusvalitsuse juhataja asetäitja)