Eesti Panga tulude ja kulude aruanne

 

1994

1993

Saadud intressid ja muud tulud

335 135 661,64

275 671 997,18

Makstud intressid ja muud kulud

-88 355 677,10

-24 207 731,52

Netointressid (välistehingutelt)

246 779 984,54

251 464 265,66

Saadud intressid ja muud tulud

22 209 776,72

28 140 116,51

Makstud intressid ja muud kulud

-19 982 292,43

-37 159 580,32

Netointressid (kodumaised)

2 227 484,29

-9 019 463,81

Kasum kulla müügist

-

19 517 714,55

Muud sissetulekud tehingutest

595 163,49

2 401 934,92

Muud operatsioonikulud

-121 097 610,77

-91 273 262,74

   personalikulu

-33 492 639,34

-24 545 160,72

   rahatähtede ja müntide valmistamine

-36 894 186,37

-19 221 050,70

   põhivara amortisatsioon

-10 506 143,38

-4 854 006,64

   remondikulu

-21 184 285,53

-25 027 822,81

   haldus-majanduskulu

-18 807 664,29

-17 213 303,00

   muud kulud

-212 691,86

-411 918,87

Kasum enne kulusid laenude mahakandmiseks ja
kahjumikindlustuseks ning erakorralisi
tulusid ja kulusid

  128 505 021,55

  173 091 188,58

Kulud laenude ja muude nõuete mahakandmiseks
ja kahjumikindlustuseks

-317 511 921,73

-69 340 342,04

Erakorralised tulud (kulud)

18 854 845,66

-7 154 757,52

Kahjum/kasum

-170 152 054,52

96 596 089,02

Eesti Panga bilanss, tulude kulude aruanne lehekülgedel 43 kuni 55 koos seletustega on heaks kiidetud Eesti Panga juhatuse poolt 20. märtsil 1995. aastal.


Eesti Panga president                                             Eesti Panga asepresident