Aastaaruanne 1996. Eesti Panga bilanss 31. detsembril 1996. aastal

Eesti Panga bilanss 31. detsembril 1996. aastal (kroonides)

 

1996

1995

AKTIVA

     Välisaktivad

8 784 445 794,53

7 479 999 389,97

  1. Kuld

37 724 485,40

36 568 966,11

  2. Konverteeritav välisraha

7 913 562 462,75

6 646 164 698,38

  3. SDR-i konto IMF-is

2 120 450,46

3 403 707,51

  4. Osalus IMF-is

830 414 670,00

792 106 575,00

  5. Mittekonverteeritav välisraha

623 725,92

1 755 442,97

     Kodumaised aktivad

236 557 512,97

283 920 565,55

  6. Laenud

69 888 529,16

91 382 044,20

        valitsusele

3 253 368,23

2 989 205,79

        rahaasutustele

48 076 668,02

73 097 247,44

        muud

18 558 492,91

15 295 590,97

  7. Võlakirjad

 

17 019 791,97

  8. Aktsiad ja osalused

70 348 081,74

103 843 779,74

  9. Muud aktivad

4 807 661,07

5 729 247,64

10. Põhivarad

91 513 241,00

65 945 702,00

     Kokku

9 021 003 307,50

7 763 919 955,52

PASSIVA

     Välispassivad

1 433 933 451,69

1 543 466 414,75

11. Välisvõlad

40 336 565,59

83 147 561,50

12. IMF-i kroonikontod

1 389 681 984,78

1 456 937 482,56

13. Mitteresidentide kontod

3 914 901,32

3 381 370,69

     Kodumaised passivad

6 261 190 020,91

5 140 066 262,42

14. Sularaha ringluses

4 986 775 849,45

4 337 135 398,40

15. Pankade kontod ja muud jooksvad kohustused

1 203 533 433,07

750 612 803,16

        pankade kontod

1 201 895 690,39

719 752 298,37

        muud

1 637 742,68

30 860 504,79

16. Väärtpaberid

2 000 000,00

33 900 000,00

17. Konverteeritav välisraha

316 975,04

3 228 671,83

18. Mittekonverteeritav välisraha

623 725,92

1 755 442,97

19. Garantiide kindlustuseraldised

54 677 000,00

 

20. Muud passivad

13 263 037,43

13 433 946,06

     Kapital ja reservid

1 325 879 834,90

1 080 387 278,35

21. Kapital ja reservid

1 139 245 755,19

996 748 736,18

22. Kasum

186 634 079,71

83 638 542,17

     Kokku

9 021 003 307,50

7 763 919 955,52

23. Bilansivälised kontod