Transkriptsioon Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni kokkuvõtvast avaldusest VEB Fondi auditi pressikonverentsil 16. jaanuaril 2013. aastal.

Alustaksin küsimusest, miks me kaalusime nii ulatuslikku avalikustamist? Siin oli minu jaoks kaks olulist aspekti. VEB Fondi ümber on valitsenud pikka aega valitsenud segaduse ja usaldamatuse foon. Segadus on tekkinud sellest, et tegemist on väga keeruka ja mitme osapoolega pika ajalooga saagaga, kus põhisündmused toimusid väga turbulentsel ajal.

Teine põhjus erandlikuks avalikustamiseks on keskpanga enda käitumine, mis väärib taunimist. Me tuvastasime, et valeandmetega kiri loodi Eesti Pangas. Tõendid viitavad sellele, et tegevus oli planeeritud, kuigi ei õnnestunud tuvastada, kes põhjustas kirja loomise ahelas valeandmete sattumise kirja.

Ebaõigete andmete esitamist ei saa heaks kiita sõltumata kaalutlustest, mis selle taga võisid olla.  Sellepärast ma palun Eesti Panga nimel vabandust, et keskpank on valeandmeid esitanud.

Keskpangal on oma tööks vaja usaldust ja usaldusväärsuse uuringud on näidanud, et Eesti inimestel on kõrge usaldus keskpanga suhtes. Ma kavatsen selle nimel pingutada, et inimestel oleks ka edaspidi põhjust meid usaldada. Oma vea tunnistamine käib usaldusväärsuse juurde.