Aruanne

Aruandekood

Sagedus

Määrus

Bilanss 401 kuu Juhend (pdf)
Kasumiaruanne 402 kvartal
Liisingute ja laenude käibearuanne 443 kuu Juhend (pdf)
Liisingute ja laenude jääkide aruanne 403 kuu
Ressursside jääkide aruanne 404 kuu
Faktooringukäivete aruanne 445 kuu
Faktooringujääkide aruanne 405 kuu
Bilansist maha kantud nõuete aruanne 446 kvartal