Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande aruandeperioodid

aasta kuu
2019 august
2019 oktoober
2019 november
2020 jaanuar
2020 märts
2020 aprill
2020 mai
2020 juuli
2020 september
2020 oktoober