Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande aruandeperioodid

aasta kuu
2020 september
2020 oktoober
2020 november
2021 jaanuar
2021 veebruar
2021 aprill
2021 mai
2021 juuli
2021 september
2021 oktoober