Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande aruandeperioodid

aasta kuu
2018 oktoober
2018 november
2019 jaanuar
2019 veebruar
2019 aprill
2019 mai
2019 juuli
2019 august
2019 oktoober