Märksõnad: 

Eesti Pank haldab maksesüsteemi TARGET2-Eesti ja osaleb väärtpaberite arveldusplatvormi TARGET2-Securities arendamisel.

TARGET2-Eesti vahendusel tehakse ennekõike rahapoliitilisi tehinguid ja pankadevahelisi makseid. Rahapoliitiliste laenude puhul saavad pangad kasutada keskpankadevahelist tagatiste halduse mudelit CCBM (Correspondent Central Banking Model), mis võimaldab tagada laene väljaspool koduriiki emiteeritud ja hoitavate väärtpaberitega.

Väärtpaberiarveldusplatvormi TARGET2-Securities eesmärk on ühtlustada väärtpaberitega arveldamise võimalusi euroalal, muutes piiriülesed väärtpaberiarveldused investorite jaoks lihtsamaks, odavamaks ja turvalisemaks. See üleeuroopaline väärtpaberite arveldamise ühisplatvorm alustas tööd 2015. aasta juunis, Eesti Väärtpaberikeskus liitus platvormiga 2017. aastal.

TARGET2-Securitiese käivitudes on Eesti Panga ülesanne tagada rahaarvelduste, väärtpaberiarvelduste ja tagatiste halduse tõhus koostoimimine rahapoliitiliste tehingute tegemisel.


TARGET2-Eesti kontakt  66 80 814
TARGET2-Securities kontakt Eesti Pangas 66 80 814; e-post t2s [at] eestipank.ee