25.04.2019
Tiina Soosalu Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakond

Eesti elanikud tegid 2019. aasta esimeses kvartalis viiendiku võrra rohkem e-oste kui eelmise aasta kolmel esimesel kuul. Arvestades Euroopa kogemust ja seda, et Eestis on internetikasutajate osakaal rahvastikus... veel

24.04.2019

Makseid ja väärtpaberiarveldusi mõjutav õigusraamistik koosneb Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidest. Euroopa Liidu tasemel kehtestatud otsekohalduvaid õigusnorme liikmesriikide õiguses ei korrata.

Euroopa Liidu õiguse üldaktid on Euroopa Liidu  institutsioonide vastu võetud määrused ja... veel

22.04.2019

Eesti Maksekeskkonna Foorum (MKF) loodi 2012. aastal Eesti Panga, pangaliidu ja rahandusministeeriumi vahel sõlmitud kolmepoolse koostöökokkuleppega

Maksekeskkonna Foorumi eesmärk on toetada turuosaliste koostöö kaudu Eesti maksekeskkonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengut ning... veel

22.04.2019

Väärtpaberite arveldussüsteeme korraldavad väärtpaberite keskdepositooriumid. Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberite arveldussüsteeme haldab väärtpaberite keskdepositoorium Nasdaq CSD. Kolme riigi süsteemid toimivad ühtsel tehnilisel platvormil, arvestades riikide eripärasid. Samad tehnilised alused... veel

22.04.2019

Hädaolukorra seaduse järgi on sularaharinglus ja makseteenused elutähtsad teenused. Eesti Pank on kehtestanud nende teenuste toimepidevuse miinimumnõuded, et vähendada võimaliku hädaolukorra või elutähtsa teenuse katkemise mõju Eesti majandusele ja ühiskonnale.

... veel

16.04.2019

Kaardimakset kasutatakse Eestis jaemaksete tegemiseks kõige sagedamini. Selleks, et kaardimakse toimiks, on vaja mitut partnerit, kellest igaühel on oma roll ja vastutus:

  • kaarte väljastavad pangad, kes peavad kaarditehingu toimumiseks kaardiomaniku kontot debiteerima,
  • ... veel
14.03.2019
Madis Müller Eesti Panga asepresident

Klientide vajadused arveldamisel, säästmisel, investeerimisel ja laenamisel on üsna ajatud ning tehnoloogia areng finantsteenuste sisu ei muuda. Kuid tänu tehnoloogia arengule saab välja töötada senisest palju mugavamaid ja tõhusamaid... veel

27.02.2019

Tänapäeval on pangakliendid harjunud, et raha liigub tööpäevadel ühest pangast teise mõne tunni jooksul. Alles paarkümmend aastat tagasi oli olukord sootuks teistsugune. Allpool on lühike ülevaade, kuidas pankadevahelised arveldused on Eestis arenenud.

Enne rahareformi: paberil... veel

25.01.2019
Tiina Soosalu Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakond

2018. aasta lõpus oli Eestis 751 sularahaautomaati ehk ligi 200 võrra vähem kui 10 aastat tagasi. Samas tekkis Eesti elanikel eelmisel aastal võimalus võtta sularaha välja 350 Coopi kauplusest ja 82 Olerexi... veel

30.11.2018

Alates tänasest saavad Eestis tegutsevad kommertspangad Eesti Panga vahendusel liituda välkmaksete arveldussüsteemiga TIPS (ingl TARGET Instant Payment Settlement), mille on välja töötanud euroala keskpangad Euroopa Keskpanga eestvedamisel.  Sarnaselt teiste üleeuroopaliste välkmaksesüsteemidega... veel

Telli voog Märksõna: maksed
Telli voog Märksõna: maksed