Manifestist põhikirjani: Juhan Kuke panus

Ago Pajur

Algus:

22.03.2014 11:00:00

Ajaloolane Ago Pajur tegi Eesti Vabariigi sünnipäeva ja Eesti Panga loomise tähistamiseks ettekande „Manifestist põhikirjani: Juhan Kuke panus".

24. veebruariga 1918 on dateeritud Tallinnas trükitud iseseisvusmanifest ning 24. veebruaril 1919 kinnitas Ajutine valitsus riigipanga põhikirja. Mõlema dokumendi koostajana nimetatakse Juhan Kuke nime. Kes oli Juhan Kukk ning milline oli tema roll manifesti ja põhikirja sünniloos?

Avalik loeng toimus 22. veebruaril 2014, Eesti Panga muuseumis