R. Hagelberg "Rahaasjadest ja riigi rollist nende korraldamisel"

Autor on öelnud: “See pikem kirjutis on põgus ülevaade raha ajaloost. Kuid tähelepanu keskmes on siiski need probleemid, millega ma ise olen kaasaelajana või kaasategijana vahetult kokku puutunud.“

Hind: 22,37

Aasta: 2007