Pankade kadumine Eesti pangandusturult 1990-2009

Nr.PankLitsentsi saamise kuupäevLitsentsi kaotamise kuupäevLitsentsi kaotamise põhjus ja järelmid
1.NSVL Elamu-sotsiaalpanga EV Pank  Likvideeriti ENSV valitsuse otsuse kohaselt 05.03.90.
2.NSVL Agrotööstuspanga EV Pank  Likvideeriti ENSV valitsuse otsuse kohaselt 05.03.90.
3.NSVL Välismajanduspanga Tallinna osakond  Liideti vastastikuse lepingu kohaselt Eesti Pangaga 01.01.91.
4.NSVL Riigipanga EV Pank  Vastastikuse lepingu kohaselt viidi Eesti Panga koosseisu 01.01.92.
5.NSVL Hoiupanga EV Pank  Muudeti riiklikuks aktsiapangaks Eesti Hoiupank vastavalt EPN otsusele 14.04.92.
6.Saaremaa Aktsiapank06.11.9118.06.92Ei olnud sisulist tegevust alustanud.
7.Pärnu Linnapank23.12.9118.06.92Ei olnud sisulist tegevust alustanud.
8.Eesti Kirdepank04.03.9218.06.92Ei olnud sisulist tegevust alustanud.
9.Eesti Kommertspank16.08.9119.06.92Ei olnud sisulist tegevust alustanud.
10.Balti Krediidipank27.02.9201.07.92Ei olnud sisulist tegvust alustanud.
11.Rahvusvaheline Kliiringupank04.03.9201.07.92Ei olnud sisulist tegevust alustanud.
12.Tartu Kommertspank13.02.9219.12.9217.11.92 kuulutati välja moratoorium;
19.12.92 algas sundlikvideerimine;
21.09.94 kuulutati välja pankrot.
Tartu Maakohus teatas pankrotimenetluse lõpetamisest 06.09.2000.
13.Lõuna-Eesti Arengupank21.06.9126.01.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
17.05.93 kuulutati välja pankrot.
14.Lääne-Eesti Pank15.01.9126.01.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
24.03.94 kuulutati välja pankrot.
15.Tallinna Maapank18.09.9126.01.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Keila Panga filiaaliks.
16.EKE Pank04.11.9126.01.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
17.Pärnu Kommertspank08.10.9126.01.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
17.03.93 kuulutati välja pankrot.
18.Otepää Ühispank27.06.9126.01.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
14.04.93 kuulutati välja pankrot.
19.Viimsi Pank31.07.9126.01.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines EVEA Panga filiaaliks.
20.Balti Ühispank29.08.9108.02.93Moratoorium 18.11.92-08.02.93;
16.03.93 ühendati Põhja-Eesti Aktsiapangaga Põhja-Eesti Pangaks.
21.Rapla Maapank16.03.9201.03.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
22.Võru Maapank16.03.9201.03.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
23.Pärnu Maapank16.03.9201.03.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
24.Valga Maapank30.03.9201.03.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
25.Haapsalu Maapank30.03.9201.03.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
26.Paide Maapank29.04.9201.03.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
27.Tartu Maapank01.06.9201.03.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
28.Harju Maapank17.06.9201.03.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
29.Nordpank29.04.9201.03.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
30.Viljandi Kommertspank28.06.9101.03.93Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
31.Revalia Pank08.03.9107.03.9326.01.93 kuulutati välja moratoorium;
07.03.93 algas sundlikvideerimine;
11.04.94 kuulutati välja pankrot. Pankrotipesa ostis ära Ukraina INKO Pank.
32.Põhja-Eesti Aktsiapank01.07.9216.03.9317.11.92 kuulutati välja moratoorium, mis lõpetati 22.01.93;
04.02.93 pikendati litsentsi;
16.03.93 ühendati Balti Ühispangaga Põhja-Eesti Pangaks.
33.Narva Pank19.08.9124.11.93Alates 27.07.93 moratoorium kuni litsentsi lõpetamiseni;
14.12.93 kuulutati välja pankrot. Pankrotipesa ostis Eesti Tööstuse Arengu Pank (Esttexpank).
34.NSVL Ehitus-Tööstuspank  EV Rahandusministeeriumi määrusega likvideeritud 05.04.94 (valitsuse kinnitus määrusele 21.06.94).
35.Eesti Tööstuse Arengu Pank (Esttexpank)02.08.9117.11.94Ühines Eesti Sotsiaalpangaga.
36.Eesti Sotsiaalpank22.01.9109.05.9515.08.94-21.09.94 moratoorium;
pärast tegevuslitsentsi tühistamist reorganiseerus ESB Finantskontori AS-ks, mille pankrot kuulutati välja 26.08.96.
37.NoWe Pank30.03.9209.05.95Ei täitnud usaldatavusnormatiive;
31.05.95 otsustasid aktsionärid vabatahtliku likvideerimise algatamise.
38.Rahvapank (Põlva Maapank)27.04.9220.11.95Liitus Virumaa Kommertspangaga.
39.Keila Pank19.06.9111.12.95Ei suutnud täita esitatud kapitalinõuet;
liitus Virumaa Kommertspangaga.
40.Raepank16.03.9328.12.95Ei suutnud täita esitatud kapitalinõuet;
liitus Eesti Forekspangaga.
41.Eesti Maapank22.01.9102.01.96Ei suutnud täita esitatud kapitalinõuet;
liitus Virumaa Kommertspangaga, mis vastavalt aktsionäride otsusele nimetati alates 22.10.96 ümber Eesti Maapangaks.
42.Ameerika Balti Pank26.08.9209.01.96Ei suutnud täita esitatud kapitalinõuet;
otsustas eneselikvideerimise kasuks.
43.Eesti Tööstuse ja Ehituse Kommertspank26.11.9002.09.96Liitus Eesti Hoiupangaga.
44.Põhja-Eesti Pank16.03.9305.01.97Liitus Eesti Ühispangaga.
45.INKO Balti Pank29.09.9402.09.97Eesti Pank kinnitas aktsionäride üldkoosoleku otsuse panga vabatahtlikust likvideerimisest.
06.01.99 kuulutati välja pankrot.
Pankrotimenetlus lõpetati 25.01.2002. Kustutatud äriregistrist.
46.Eesti Innovatsioonipank19.06.9110.09.97Eesti Panga Nõukogu tühistas tegevuslitsentsi (otsus 10-4/09.09.97).
12.01.99 kuulutati välja sundlikvideerimine.
Kustutatud äriregistrist 08.12.2003.
47.Eesti Maapank (Virumaa Kommertspank)22.11.9029.06.98Püsivalt maksejõuetu; Eesti Panga Nõukogu tühistas tegevuslitsentsi (otsus 8-1/28.06.98).
24.08.98 kuulutati välja pankrot.
48.Eesti Hoiupank11.03.9214.07.98Liitus Hansapangaga (kanne Äriregistris 20.07.98).
49.Tallinna Pank08.01.9214.07.98Liitus Eesti Ühispangaga (kanne Äriregistris 29.07.98).
50.EVEA Pank31.07.9102.10.98Püsivalt maksejõuetu; Eesti Panga Nõukogu tühistas tegevuslitsentsi (otsus 11-1/01.10.98).
05.02.99 kuulutati välja pankrot. Pankrotimenetlus lõpetati 07.04.06. Kustutatud äriregistrist.
51ERA Pank03.01.9107.04.99Moratoorium 07.10.98-06.04.99.
Püsivalt maksejõuetu; Eesti Panga Nõukogu tühistas tegevuslitsentsi (otsus 3-2/06.04.99).
07.06.99 kuulutati välja pankrot. Pankrotimenetlus lõpetati 08.11.04. Kustutatud äriregistrist.
52.Eesti Investeerimispank17.06.9202.12.98Liitus Eesti Forekspangaga (Eesti Panga luba ühinemiseks 02.12.98, kanne Äriregistris 18.12.98)
53.Eesti Forekspank30.06.9220.01.99Alates 21.01.99 kannab ärinime AS Optiva Pank.
54.Optiva Pank21.09.9928.12.00Alates 29.12.00 kannab ärinime AS Sampo Pank.
55.Merita Bank Plc Eesti filiaal  Alates 10.01.02 kannab ärinime Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal.
56.Preatoni Pank28.09.9918.06.04Alates 18.06.04 kannab ärinime AS SBM Pank.
57.Eesti Ühispank12.01.93 Alates 11.04.05 kannab ärinime SEB Eesti Ühispank.
58.SEB Eesti Ühispank  Alates 7.03.08 kannab ärinime SEB Pank.
59.AS SBM Pank  Alates 14.05.08 kannab ärinime MARFIN PANK EESTI AS.
60.AS Sampo Pank  Alates 1.06.08 kannab ärinime Danske Bank A/S Eesti filiaal. Ärinime vahetamise järel jätkab tegevust kaubamärgi Sampo Pank all.
61.Balti Investeeringute Grupi Pank AS27.09.05 Alates 23.01.09 kannab ärinime BIGBANK AS.
62.AS Hansapank  Alates 17.03.09 kannab ärinime Swedbank AS.