Nr. Pank Litsentsi saamise kuupäev Litsentsi kaotamise kuupäev Litsentsi kaotamise põhjus ja järelmid
1. NSVL Elamu-sotsiaalpanga EV Pank     Likvideeriti ENSV valitsuse otsuse kohaselt 05.03.90.
2. NSVL Agrotööstuspanga EV Pank     Likvideeriti ENSV valitsuse otsuse kohaselt 05.03.90.
3. NSVL Välismajanduspanga Tallinna osakond     Liideti vastastikuse lepingu kohaselt Eesti Pangaga 01.01.91.
4. NSVL Riigipanga EV Pank     Vastastikuse lepingu kohaselt viidi Eesti Panga koosseisu 01.01.92.
5. NSVL Hoiupanga EV Pank     Muudeti riiklikuks aktsiapangaks Eesti Hoiupank vastavalt EPN otsusele 14.04.92.
6. Saaremaa Aktsiapank 06.11.91 18.06.92 Ei olnud sisulist tegevust alustanud.
7. Pärnu Linnapank 23.12.91 18.06.92 Ei olnud sisulist tegevust alustanud.
8. Eesti Kirdepank 04.03.92 18.06.92 Ei olnud sisulist tegevust alustanud.
9. Eesti Kommertspank 16.08.91 19.06.92 Ei olnud sisulist tegevust alustanud.
10. Balti Krediidipank 27.02.92 01.07.92 Ei olnud sisulist tegvust alustanud.
11. Rahvusvaheline Kliiringupank 04.03.92 01.07.92 Ei olnud sisulist tegevust alustanud.
12. Tartu Kommertspank 13.02.92 19.12.92 17.11.92 kuulutati välja moratoorium;
19.12.92 algas sundlikvideerimine;
21.09.94 kuulutati välja pankrot.
Tartu Maakohus teatas pankrotimenetluse lõpetamisest 06.09.2000.
13. Lõuna-Eesti Arengupank 21.06.91 26.01.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
17.05.93 kuulutati välja pankrot.
14. Lääne-Eesti Pank 15.01.91 26.01.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
24.03.94 kuulutati välja pankrot.
15. Tallinna Maapank 18.09.91 26.01.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Keila Panga filiaaliks.
16. EKE Pank 04.11.91 26.01.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
17. Pärnu Kommertspank 08.10.91 26.01.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
17.03.93 kuulutati välja pankrot.
18. Otepää Ühispank 27.06.91 26.01.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
14.04.93 kuulutati välja pankrot.
19. Viimsi Pank 31.07.91 26.01.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines EVEA Panga filiaaliks.
20. Balti Ühispank 29.08.91 08.02.93 Moratoorium 18.11.92-08.02.93;
16.03.93 ühendati Põhja-Eesti Aktsiapangaga Põhja-Eesti Pangaks.
21. Rapla Maapank 16.03.92 01.03.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
22. Võru Maapank 16.03.92 01.03.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
23. Pärnu Maapank 16.03.92 01.03.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
24. Valga Maapank 30.03.92 01.03.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
25. Haapsalu Maapank 30.03.92 01.03.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
26. Paide Maapank 29.04.92 01.03.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
27. Tartu Maapank 01.06.92 01.03.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
28. Harju Maapank 17.06.92 01.03.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
29. Nordpank 29.04.92 01.03.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
30. Viljandi Kommertspank 28.06.91 01.03.93 Ei täitnud esitatud kapitalinõuet;
ühines Eesti Ühispanga filiaaliks.
31. Revalia Pank 08.03.91 07.03.93 26.01.93 kuulutati välja moratoorium;
07.03.93 algas sundlikvideerimine;
11.04.94 kuulutati välja pankrot. Pankrotipesa ostis ära Ukraina INKO Pank.
32. Põhja-Eesti Aktsiapank 01.07.92 16.03.93 17.11.92 kuulutati välja moratoorium, mis lõpetati 22.01.93;
04.02.93 pikendati litsentsi;
16.03.93 ühendati Balti Ühispangaga Põhja-Eesti Pangaks.
33. Narva Pank 19.08.91 24.11.93 Alates 27.07.93 moratoorium kuni litsentsi lõpetamiseni;
14.12.93 kuulutati välja pankrot. Pankrotipesa ostis Eesti Tööstuse Arengu Pank (Esttexpank).
34. NSVL Ehitus-Tööstuspank     EV Rahandusministeeriumi määrusega likvideeritud 05.04.94 (valitsuse kinnitus määrusele 21.06.94).
35. Eesti Tööstuse Arengu Pank (Esttexpank) 02.08.91 17.11.94 Ühines Eesti Sotsiaalpangaga.
36. Eesti Sotsiaalpank 22.01.91 09.05.95 15.08.94-21.09.94 moratoorium;
pärast tegevuslitsentsi tühistamist reorganiseerus ESB Finantskontori AS-ks, mille pankrot kuulutati välja 26.08.96.
37. NoWe Pank 30.03.92 09.05.95 Ei täitnud usaldatavusnormatiive;
31.05.95 otsustasid aktsionärid vabatahtliku likvideerimise algatamise.
38. Rahvapank (Põlva Maapank) 27.04.92 20.11.95 Liitus Virumaa Kommertspangaga.
39. Keila Pank 19.06.91 11.12.95 Ei suutnud täita esitatud kapitalinõuet;
liitus Virumaa Kommertspangaga.
40. Raepank 16.03.93 28.12.95 Ei suutnud täita esitatud kapitalinõuet;
liitus Eesti Forekspangaga.
41. Eesti Maapank 22.01.91 02.01.96 Ei suutnud täita esitatud kapitalinõuet;
liitus Virumaa Kommertspangaga, mis vastavalt aktsionäride otsusele nimetati alates 22.10.96 ümber Eesti Maapangaks.
42. Ameerika Balti Pank 26.08.92 09.01.96 Ei suutnud täita esitatud kapitalinõuet;
otsustas eneselikvideerimise kasuks.
43. Eesti Tööstuse ja Ehituse Kommertspank 26.11.90 02.09.96 Liitus Eesti Hoiupangaga.
44. Põhja-Eesti Pank 16.03.93 05.01.97 Liitus Eesti Ühispangaga.
45. INKO Balti Pank 29.09.94 02.09.97 Eesti Pank kinnitas aktsionäride üldkoosoleku otsuse panga vabatahtlikust likvideerimisest.
06.01.99 kuulutati välja pankrot.
Pankrotimenetlus lõpetati 25.01.2002. Kustutatud äriregistrist.
46. Eesti Innovatsioonipank 19.06.91 10.09.97 Eesti Panga Nõukogu tühistas tegevuslitsentsi (otsus 10-4/09.09.97).
12.01.99 kuulutati välja sundlikvideerimine.
Kustutatud äriregistrist 08.12.2003.
47. Eesti Maapank (Virumaa Kommertspank) 22.11.90 29.06.98 Püsivalt maksejõuetu; Eesti Panga Nõukogu tühistas tegevuslitsentsi (otsus 8-1/28.06.98).
24.08.98 kuulutati välja pankrot.
48. Eesti Hoiupank 11.03.92 14.07.98 Liitus Hansapangaga (kanne Äriregistris 20.07.98).
49. Tallinna Pank 08.01.92 14.07.98 Liitus Eesti Ühispangaga (kanne Äriregistris 29.07.98).
50. EVEA Pank 31.07.91 02.10.98 Püsivalt maksejõuetu; Eesti Panga Nõukogu tühistas tegevuslitsentsi (otsus 11-1/01.10.98).
05.02.99 kuulutati välja pankrot. Pankrotimenetlus lõpetati 07.04.06. Kustutatud äriregistrist.
51 ERA Pank 03.01.91 07.04.99 Moratoorium 07.10.98-06.04.99.
Püsivalt maksejõuetu; Eesti Panga Nõukogu tühistas tegevuslitsentsi (otsus 3-2/06.04.99).
07.06.99 kuulutati välja pankrot. Pankrotimenetlus lõpetati 08.11.04. Kustutatud äriregistrist.
52. Eesti Investeerimispank 17.06.92 02.12.98 Liitus Eesti Forekspangaga (Eesti Panga luba ühinemiseks 02.12.98, kanne Äriregistris 18.12.98)
53. Eesti Forekspank 30.06.92 20.01.99 Alates 21.01.99 kannab ärinime AS Optiva Pank.
54. Optiva Pank 21.09.99 28.12.00 Alates 29.12.00 kannab ärinime AS Sampo Pank.
55. Merita Bank Plc Eesti filiaal     Alates 10.01.02 kannab ärinime Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal.
56. Preatoni Pank 28.09.99 18.06.04 Alates 18.06.04 kannab ärinime AS SBM Pank.
57. Eesti Ühispank 12.01.93   Alates 11.04.05 kannab ärinime SEB Eesti Ühispank.
58. SEB Eesti Ühispank     Alates 7.03.08 kannab ärinime SEB Pank.
59. AS SBM Pank     Alates 14.05.08 kannab ärinime MARFIN PANK EESTI AS.
60. AS Sampo Pank     Alates 1.06.08 kannab ärinime Danske Bank A/S Eesti filiaal. Ärinime vahetamise järel jätkab tegevust kaubamärgi Sampo Pank all.
61. Balti Investeeringute Grupi Pank AS 27.09.05   Alates 23.01.09 kannab ärinime BIGBANK AS.
62. AS Hansapank     Alates 17.03.09 kannab ärinime Swedbank AS.