Eesti Panga Toimetistes avaldatakse Eesti Pangas tehtud teadusuuringute aruandeid. Toimetiste sihtgrupina nähakse ennekõike majandusteadlasi ja majandusasjatundjaid. Paljudel juhtudel avaldatakse toimetised ainult inglise keeles.