25.06.2015
Eesti Panga Toimetised 3/2015 Endogeenset majanduskasvu, loovat hävitamist ja majandustsüklite volatiilsuse valdkonda käsitlev kirjandus on taas toonud esiplaanile Schumpeteri vaated (Aghion ja Howitt, 2006, 1998). Idee, et teadus- ja arendustegevusele pööratakse enam rõhku majanduslanguse... veel
01.01.2012
Eesti Panga Toimetised Nr. 1/2012 Determinants of bank interest spread in Estonia Pankade roll hoiustajate ja laenuvõtjate finantsvahendajana on majanduse arengu ja kasvuväljavaadete seisukohalt äärmiselt oluline. Pangandussektori kiire moderniseerimine kujunes keskseks eduteguriks Eesti... veel
01.07.2011
Working Papers of Eesti Pank. No. 7/2011 The full implications of the global financial crisis of 2008-2009 are yet to be revealed. The crucial question is whether a crisis of such severe magnitude will set "cleansing mechanisms" into motion as suggested by the opportunity cost argument... veel
Telli voog Märksõna: Kadri Männasoo
Telli voog Märksõna: Kadri Männasoo