19.04.2017
 • Enamik Eesti finantsstabiilsust ohustavatest riskidest on lähiajal väikesed
 • Ettevõtete laenuteenindamise võimet toetab majanduskasvu taastumine ja palgakasvu aeglustumine
 • Kinnisvaraturul suurenes tehinguaktiivsus ja kiirenes hinnakasv, seni on see siiski olnud kooskõlas... veel
26.10.2016
 • Laenukasvu kiirenemine võib suurendada pankade neid riske, mis on seotud kinnisvaraturuga
 • Kuigi ettevõtete kasum vähenes, püsib ettevõtete ja majapidamiste laenumaksevõime hea
 • Pangalaenude kasvutempo peaks lähiaastatel olema kooskõlas nominaalse majanduskasvu kiirusega... veel
11.05.2016
 • Eesti majanduskasvu kiirenemine oleneb suuresti ekspordi sihtriikide käekäigust
 • Suurima osatähtsusega olid Eesti ekspordis 2015. aastal põhjanaabrid Rootsi ja Soome ning Balti naabrid Läti ja Leedu
 • Majandusaktiivsust pärsib Venemaa majanduslangus ning idasuunalise... veel
27.04.2016
 • Eesti finantsstabiilsust ohustavad riskid on lähiajal väikesed
 • Majapidamiste laenumaksevõime püsib hea, seda toetab sissetulekute kiire kasv
 • Ettevõtete laenumaksevõime võib edaspidi nõrgeneda, kui kasumlikkuse vähenemine jätkub
 • Rootsi kiire laenu- ja... veel
Telli voog Märksõna: Rootsi
Telli voog Märksõna: Rootsi