Maksebilansistatistika aruandlus

Maksebilansistatistika aruandluse põhimõtted

Eesti Pank kui riikliku statistika tegija kogub andmeid maksebilansistatistika tegemiseks ja avaldamiseks seaduses sätestatud alustel ja korras (Eesti Panga seadus § 34, riikliku statistika seadus § 8). Aruannetega kogutud teave võimaldab Eesti Pangal täita Euroopa Keskpanga, Eurostati ja Rahvusvahelise Valuutafondi nõudeid ning pakkuda nii välismaistele kui ka kodumaistele andmekasutajatele väärtuslikku andmestikku majanduse analüüsimiseks.

Maksebilansistatistika aruandluse valimisse arvatakse ettevõtjad, kelle tegevus on Eesti välismajanduses oluline. Kvartaliaruandeid esitavad ettevõtjad, kellele Eesti Pank on edastanud vastava teate.  

Aruandeid saab esitada ainult andmekogumisportaali kaudu. Aruannete esitamise tähtaeg on 25. kalendripäev peale kvartali lõppu.
Enne aruande täitma asumist palume tutvuda juhendiga. Küsimuste ja probleemide korral palume võtta ühendust oma halduriga Eesti Pangas.

Eesti Pank tagab kogutavate andmete organisatsioonilise, infotehnoloogilise ning füüsilise kaitse kehtiva õiguskorra kohaselt. Andmeid kasutatakse üksnes statistilistel eesmärkidel ning need avaldatakse ainult koondina ja ilma identifitseerimist võimaldavate tunnusteta.

Aruandevormid ja juhend alates aruandeperioodist I kvartal 2021

AruanneAruandekoodSagedusJuhend
Maksebilansi aruandevorm E1010kvartalJuhend
Maksebilansi aruandevorm T1020
Maksebilansi aruandevorm K1030
Maksebilansi aruandevorm R1040

 

Aruandevormid ja juhend kuni aruandeperioodini IV kvartal 2020 (k.a)

AruanneAruandekoodSagedusJuhend
Maksebilansi aruandevorm E1010kvartalJuhend
Maksebilansi aruandevorm T1020
Maksebilansi aruandevorm K1030
Maksebilansi aruandevorm R1040